Přeskočit na obsah

Grant na podporu dětí, jež vyrůstají v náhradních rodinách

Nadace rozvoje občanské společnosti vypsala grantové řízení z prostředků fondu Jarmily Schulcové na individuální pomoc dětem v náhradní rodinné péči. Částka vyhrazená pro dané řízení činí v roce 2014 100 tis. Kč. Pokud jste NNO, která podporuje rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči, využijte této jedinečné příležitosti a nahlaste se do výběrového řízení!

Příjem žádostí:

 • Žádosti podávejte v tištěné a elektronické verzi do 15. října 16:00 hod. na adresu Nadace rozvoje občanské společnosti.

Příjemci podpory:

 • Nestátní nezisková organizace.
 • Cílem její činnosti by měla být podpora dětí v náhradních rodinách.

Typy podporovaných projektů:

 • Individuální projekty, které pomáhají dětem v náhradní rodinné péči.
 • Možné příklady záměrů projektu:
 1. Vývoj, výchova a vzdělávání.
 2. Uplatnění dětí po případném ukončení náhradní rodinné péči v jejich dalším životě.
 3. Podpora rodičovských kompetencí a rodin, které se starají o děti se speciálními potřebami.

Forma a výše podpory:

 • Maximálně je možné na jeden projekt získat dotaci ve výši 35 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Finanční podpora se nevztahuje na činnosti dané organizace, ale na individuální pomoc dětem v náhradní rodinné péči.
 • NNO může podat za jeden rok pouze jeden projekt, který může ovšem zahrnovat podporu více dětí v různých rodinách.
 • Je možné spolufinancovat projekt i z jiných zdrojů.
 • Projekt se může zrealizovat až po podpisu smlouvy, a to v rámci nejméně 6 a nejvíce 12 měsíců.
 • O výsledcích hodnocení daného řízení bude žadatel informován nejpozději další den po zasedání hodnotící komise, tj. 24. 10. 2014.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Detailnější informace i podmínky žádosti najdete ve Zdroji této výzvy.

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru