Přeskočit na obsah

Grant Nadace sportující mládeže — Podpora sportovní soutěže republikového, mezinárodního či světového významu

Dotace na pořádání sportovních soutěží uskutečněných na území ČR, pokud možno s mezinárodní účastí, mohou získat organizátoři, kterými jsou neziskové právní subjekty působící ve prospěch sportovních svazů uznávaných MŠMT, tělovýchovné jednoty, sportovní kluby, případně sportovní svaz, je-li organizátorem akce. Snahou nadace je přidělení příspěvku o minimální hodnotě 5 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o podporu budou přijímány nejpozději do 31.10.2015.

Příjemci podpory:

 • Neziskové právní subjekty působící ve prospěch sportovních svazů uznávaných MŠMT.
 • Tělovýchovné jednoty.
 • Sportovní kluby.
 • Sportovní svazy.

Typy podporovaných projektů:

 • Opakovaně pořádané soutěže, turnaje či závody konající se na území ČR (preferovány budou akce s mezinárodní účastí).
 • Olympijské sporty formou pohárů nebo memoriálů s tradicí, či potenciálem k jejímu vytvoření.
 • Neolympijské sporty kam lze zařadit mezinárodní MČR v určitém sportu za podmínky garance mezinárodní účasti.
 • Evropské poháry pořádané na území ČR, pravidelně se opakující a mající svazovou podporu.

Forma a výše podpory:

 • Nadační podpora může dosahovat maximální výše 50% z celkových nákladů projektu.
 • Příspěvek bude vyplácen zpětně po ukončení akce a po předložení účetně uznatelných dokladů.

Specifika a omezení:

 • Žádost o příspěvek musí být podána nejpozději dva měsíce před akcí.
 • Nadační příspěvek lze použít pouze na akce pořádané pro mládež ve věku 12 — 19 let.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru