Přeskočit na obsah

Nadace Člověk člověku

Dotaci může získat právnická osoba, a to spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, na projekt týkající se obecně prospěšné činnosti. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti je nutno poslat do 13. 9. 2024.

Příjemce podpory:

 • Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti.

Typy podporovaných projektů:

 • Grant je určen na podporu projektů zaměřených na: 
  • 1) Klienty neziskových organizací v oblasti: 
   • rozšíření či udržení stávající kapacity služby,
   • zvyšování kvality stávající služby,
   • zavádění nových služeb.
  • 2) Osoby blízké (tj. příbuzní a jiné osoby dobrovolně pečující) v oblasti: 
   • vzdělávání, osvěta,
   • psychologická pomoc a sociální poradenství,
   • vzájemné sdílení zkušeností.
  • 3) Na veřejnost: 
   • osvěta, vzdělávání.
  • 4) Rozvoj neziskových organizací v oblasti: 
   • fundraisingových aktivit,
   • profesionalizace a efektivita řízení.

Forma a výše podpory:

 • Nadace vyčlenila celkovou částku 2 000 000 Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt je 200 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt může trvat max. 24 měsíců, od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

6 komentářů na “Nadace Člověk člověku”

 1. Barbora Macháčková
  Barbora Macháčková

  Dobrý den,

  podporujete prosím fyzické osoby ? jde o příspěvek na osobní asistenci pro mého syna.

  Předem moc děkuji

  Barbora Macháčková tel . 723 443 917

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   naše společnost pouze informuje o dotačních možnostech. Ale na stránkách Nadace jsem našla větu: Omlouváme se všem individuálním žadatelům, ale správní rada se rozhodla, že nebude vyřizovat žádosti fyzických osob o poskytnutí příspěvků.
   MPSV poskytuje Příspěvek na péči. Příspěvek se poskytuje osobám, které jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění pomoci, která může být poskytována prostřednictvím sociálních služeb nebo jiných forem pomoci při zvládání základních životních potřeb osob. Více na stránkách MPSV: https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-peci.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

 2. Mila Vašíčková

  Dobrý den,
  jsme integrovaná taneční skupina sdružujíci tanečníky s tělesným znevýhodněnim a zdravé tanečníky. Lze požádat z tohoto dodačního titulu na dalši vzdělávání choreografky a lektorky, které nejsou profesionálky? Formulář žadosti najdu kde? Nevím, jestli součastí žádosti musí již být konkrétní výuka či kurz.

  Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru