Přeskočit na obsah

Grantová řízení Nadace Synot

Nadace SYNOT je první a jedinou nadací svého druhu ve Zlínském kraji, která postupně rozšířila svou činnost na území celé České republiky. Finanční podpora této nadace je určena pro oblast sportu, zdravotní a sociální oblasti, oblast školství, zájmové činnosti a oblast kultury. V současnosti jsou aktuální tři grantové řízení.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o finanční příspěvek je možné podávat do: 
  • 9. 3. 2018 pro Sportovní grant;
  • 11. 5. 2018 pro Školský a zájmový grant;
  • 10. 8. 2018 pro Kulturní grant;
  • 19. 10. 2018 pro Zdravotní a sociální grant.

Příjemci podpory:

 • Sportovní grant:
  • Sportovní organizace se sídlem na území Zlínského kraje a regionu Slovácko, sportovní jednoty se sídlem na území Zlínského kraje a regionu Slovácko, nestátní neziskové organizace/ spolky se sídlem na území Zlínského kraje a regionu Slovácko, příspěvkové organizace se sídlem nebo s vyvíjenou činností na území Zlínského kraje a regionu Slovácko, fyzické osoby/ jednotlivci s bydlištěm na území Zlínského kraje a regionu Slovácko, oprávněnými žadateli NEMOHOU být obce a města.
 • Školský a zájmový grant:
  • Mateřské školy,  základní školy, střední a vysoké školy, odborná učiliště, speciální základní a mateřské školy, církevní základní a střední případně vysoké školy, základní  umělecké školy, dětské domovy a domy dětí a mládeže, mateřská centra, organizace nebo spolky, které se věnují mimoškolním aktivitám dětí a mládeže, nestátní neziskové a příspěvkové organizace, fyzické osoby.
 • Kulturní grant:
  • Kulturní spolky a organizace, jiný právnický subjekt zajišťující kulturní a jiné společenské akce , nestátní neziskové a příspěvkové organizace, fyzické osoby zastupující sdružení bez právní subjektivity.
 • Zdravotní a sociální grant:
  • Fyzické osoby zdravotně a tělesně znevýhodněné; mateřské školy, základní školy, střední a vysoké školy, odborná učiliště, speciální základní a mateřské školy, základní umělecké školy,  církevní základní a střední případně vysoké školy, které zajišťují kvalitní podporu zdravotně a tělesně znevýhodněným žákům/studentům na území Zlínského kraje a regionu Slovácko; nemocnice, sociální ústavy, které zajišťují kvalitní a moderní sociální služby potřebným na území Zlínského kraje a regionu Slovácko

Typy podporovaných projektů:

 • Jedná se o podporu projektů neziskového sektoru v různých oblastech.

Forma a výše podpory:

 • Výše finančního příspěvku není uvedena.
 • Příjemce obdrží finanční dotaci formou darovací smlouvy.

Specifika a omezení:

 • Do grantového řízení může každý žadatel podat pouze jednu grantovou žádost, a to na projekty realizované v roce 2018.
 • Nadace SYNOT je oprávněna jednotlivé žádosti odmítnout/nepodpořit a není povinna žadateli toto odmítnutí jakkoliv zdůvodňovat.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru