Přeskočit na obsah

Grantová výzva Nadačního fondu Hyundai — Živá demokracie

Nadační fond Hyundai vyhlašuje otevřené grantové kolo pro roky 2021/2022. Fond rozdělí okolo 1 milionu korun na profesionalizaci neziskových organizací a na projekty, které přispívají k ochraně životního prostředí a zapojí občany do veřejného dění v Moravskoslezském kraji.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 24. září 2021 do 14:00. 

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby nekomerčního a nepolitického charakteru. Právnickými osobami se rozumí spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, příspěvkové organizace, obce, sdružení a spolky obcí. V případě, že žadatelem je obec, budou upřednostněny projekty realizované ve spolupráci s neziskovými organizacemi a za účasti veřejnosti.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Podpora občanské společnosti a angažovanosti Nadační fond Hyundai podpoří kvalitní projekty, které: 
  • zapojují veřejnost do rozhodování a rozvíjejí diskuzi o veřejném zájmu,
  • směřují ke zlepšování výkonu veřejné správy zejména v oblasti životního prostředí,
  • rozvíjejí řádné fungování demokratické společnosti, informování veřejnosti, kontrolu veřejné správy, kontrolu transparentnosti rozhodovacích procesů a nakládání s veřejnými prostředky.
 • 2. Komunitní projekty:
 • Nadační fond Hyundai podpoří projekty lokálního charakteru (realizované za pomoci místních obyvatel), které vycházejí z iniciativy komunity, místních organizací či obce a zapojují veřejnost do dění ve svém okolí.
 • 3. Profesionalizace existujících či nově vzniklých neziskových organizací:
 • Nadační fond Hyundai je připraven podpořit aktivity vedoucí k rozvoji a stabilizaci organizace s cílem posílit její udržitelnost a větší soběstačnost.
 • 4. Mimořádné projekty:
 • Nad rámec výše uvedených oblastí může Nadační fond Hyundai udělit výjimečnou podporu projektům, které přesně nespadají do žádné z definovaných oblastí podpory, ale které souvisejí s účelem Fondu a mají významný pozitivní dopad na veřejný zájem. Tyto zvláštní granty jsou zamýšleny k podpoře projektů s mimořádným přesahem nebo nezvyklých či jedinečných příležitostí k řešení společenských problémů. V rámci této oblasti Fond podpoří pouze omezený počet projektů.

Formy a výše podpory:

 • Maximální výše nadačního příspěvku je stanovena na 500 tis. Kč.
 • Vzhledem k charakteru podporovaných aktivit bývají projekty v maximální výši grantu podporovány velmi výjimečně. Obvyklá výše grantu se pohybuje do 250 000 Kč.

Specifikace a omezení:

 • Zahájení realizace projektu je možné nejdříve od 1. 1. 2022 (orientační termín), každopádně po podepsání smlouvy. Projekty musejí být ukončeny nejpozději do konce června 2023.
 • Nadační fond Hyundai podpoří projekty realizované v Moravskoslezském kraji. Rozhodující je pozitivní dopad a přínos aktivit projektu, nikoliv sídlo žadatele o nadační příspěvek či jeho partnerů v projektu.
 • Nadační fond Hyundai vítá zejména projekty realizované na území bývalých okresů Frýdek-Místek a Nový Jičín, především v obcích Dobrá, Dobratice, Horní Domaslavice, Nižní Lhoty, Nošovice, Raškovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty a Skalice.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “Grantová výzva Nadačního fondu Hyundai — Živá demokracie”

 1. Jana Zedková

  Dobrý den,
  měla bych zájem pro mou organizaci v KOMUNITNÍM DOMĚ ALBINNA vybavit zahradu v rámci občanské vybavenosti, lavičky, altán, stromky, pro seniory nejen v domě, ale i z venku.

  Děkuji

  Zedková

  1. Bc. Kateřina Čočková
   Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den, paní Zedková,

   v současnosti lze využít těchto programů: Nadace ČEZ/Podpora regionů, Nadace Krása pomoci/Pomoc seniorům nebo Nadace rozvoje zdraví/Obecně prospěšné komunitní činnosti. Všechny tituly jsou však určeny pro právnické osoby (zejména neziskové organizace).
   Také jsou nyní vyhlašovány výzvy v rámci ROP Moravskoslezsko - např. Infrastruktura vzdělávání, volného času, občanská vybavenost, veřejná prostranství. Opět může žádat pouze nestátní nezisková organizace.

   S pozdravem, KČ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru