Přeskočit na obsah

Grantové řízení Nadace OKD v nadačním programu „Pro region“

Nadace OKD vydala výzvu k předkládání žádostí o grant na podporu neziskových organizací v rámci programu Pro region, který v sobě spojuje dosavadní programy Pro zdraví, Pro budoucnost a Pro radost. Žadatelé tak budou moci předložit záměry a získat tak finanční podporu. Bude brán zřetel především na dopad projektu pro cílovou skupinu ve vybraných obcích Moravskoslezského kraje. Výše grantu může činit maximálně 300 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat nejpozději do 12. února 2016 do 24:00.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Občanská sdružení.
 • Veřejně prospěšné organizace.
 • Ústavy.
 • Církevní organizace.
 • Příspěvkové organizace.
 • Obce.
 • Sdružení a spolky obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • Zlepšení vybavenosti zařízení sociální péče.
 • Zlepšení životních podmínek sociálně ohrožených skupin obyvatelstva včetněaktivit zaměřených na odstraňování sociálního vyloučení.
 • Pracovní a sociální terapie zdravotně postižených.
 • Pracovní rehabilitace.
 • Podporované zaměstnávání.
 • Zlepšení stavu životního prostředí a zachování biodiverzity.
 • Obnova hodnotných lokalit přírodního významu a jejich prezentace.
 • Péče a obnova nemovitých i movitých objektů kulturní, historické a technické hodnoty.
 • Rozvoj komunitně zaměřených aktivit, např. úprava veřejných prostranství, komunitní akce v obci/městě/regionu.
 • Volnočasové aktivity (primární zaměření na seniory, děti a mládež a mezigenerační aktivity).

Forma a výše podpory:

 • Minimální spoluúčast žadatele musí být 20%.
 • Maximální možná výše grantu činí až 300 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Finanční prostředky budou rozděleny na podporu projektů realizovaných v městech a obcích Dětmarovice, Doubrava, Frýdek-Místek, Havířov, Horní Suchá, Karviná, Orlová, Paskov, Ostrava, Staříč, Stonava.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru