Přeskočit na obsah

Grantový dotační program MAS Český les — Bavíme sami sebe

Cílem tohoto grantového dotačního programu je obohacení kulturního a společenského života obyvatel obcí, které územně náleží MAS Český les, z. s..

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 5. 2022 do 30. 6. 2022 do 15:00.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Neziskové organizace.
 • Právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Kulturní a společenské aktivity ve prospěch obyvatel obcí na území MAS Český les.
 • Aktivity podporující spolkovou činnost, zejména sportovní soutěže dětí a mládeže.
 • Aktivity propagující MAS Český les, z. s.
 • Aktivity propagující partnerství.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše finančních prostředků grantového dotačního programu pro rok 2022 je 60 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu     5 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu  30 000 Kč.
 • Maximální míra podpory činí 90 % z celkových nákladů akce.

Specifika a omezení:

 • Dotace se poskytuje na projekt realizovaný v období od 1. 4. 2022 do 20. 12. 2022.
 • Projekt musí být realizován v některé z obcí územně spadající do MAS Český les, z. s.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru