Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Grantový fond EHP a Norska pro zaměstnanost mladých lidí

startup-849805__340
Share Button

Cílem tohoto programu je přispět k udržitelnému a kvalitnímu zaměstnávání mladých lidí v Evropě. Na rozdíl od běžných programů financovaných Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem má tento fond nadnárodní zaměření – pomáhá subjektům v celé Evropě spojovat jejich úsilí při hledání nových způsobů snižování nezaměstnanosti mladých.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 5. ledna 2021.

Příjemci podpory:

 • Projekty budou zahrnovat subjekty nejméně ze dvou zemí. Každý projekt musí zahrnovat jednoho vedoucího partnera a alespoň jednoho přijímajícího partnera.
 • Oprávněnými partnery projektu mohou být subjekty veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní organizace, založené jako právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Projekty se zaměřují na inovace a výzkum, přenos know-how a osvědčených postupů, analýzu a výzkum – včetně nadnárodního výzkumu.
 • Financování je vyhrazeno pro iniciativy usilující o zajištění přístupu k zaměstnání, vzdělávání nebo odborné přípravě pro:  
  • Mladí lidé bez zaměstnání, vzdělání nebo odborné přípravy (NEET) ve věku od 25 do 29 let, kteří žijí v malých městech, na předměstích nebo ve venkovských oblastech;  
  • Mladé matky, které nejsou zaměstnané, nemají vzdělání ani nemají odbornou přípravu (NEET) ve věku od 25 do 29 let;
  • Dlouhodobě nezaměstnaní ve věku od 25 do 29 let.
   • 1. Zlepšení situace v oblasti zaměstnanosti NEET / cílová skupina.
   • 2. Zvýšení účasti na vzdělávání a odborné přípravě bývalých NEET / cílová skupina.
   • 3. Zvýšení počtu NEET / cílová skupina prožívající sociální problémy.
   • 4. Inovativní přístupy ke snižování nezaměstnanosti mladých lidí, které již existují, byly vyvinuty nebo přijaty.
   • 5. Zvýšená nadnárodní spolupráce v otázkách trhu práce.
   • 6. Zvýšené znalosti o dopadech iniciativ v oblasti zaměstnanosti cílené na NEET / cílovou skupinu.
   • 7. Zvýšená kapacita pro hodnocení dopadů zaměstnanosti iniciativy pro NEET / cílovou skupinu ve výzkumných institucích.
   • 8. Zvýšené využívání dopadových studií mezi tvůrci politik.
   • 9. Zvýšené znalosti o účincích pandemie COVID-19 na NEET / cílová skupina.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí: 11,5 milionu EUR.
 • Minimální výše grantu činí: 1 milion EUR.
 • Maximální výše grantu činí: 2 miliony EUR.
 • Míra podpory činí 85 % celkových způsobilých nákladů.
 • V případě projektových partnerů se statusem nevládní organizace, věcný příspěvek ve formě dobrovolné práce může tvoří až 100 % spolufinancování požadovaného pro projekt.

Specifika a omezení:

 • Všichni členové konsorcia se musí registrovat v systému EGREG. Registraci lze provést pouze jednou za každou právnickou osobu / organizaci. U velkých entit s více jednotkami je možná pouze jedna registrace na jeden subjekt (např. dvě různá oddělení stejné univerzity nemohou podat dvě žádosti, pokud nejsou samostatnými právnickými osobami).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>