Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Grantový program hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví

shutterstock_154772753.jpg
Share Button

Účelem Programu je zlepšení dostupnosti některých zdravotních a zdravotně-sociálních služeb nedostatečně zajištěných stávající sítí poskytovatelů, podpora prevence včetně podpory aktivního zapojení obyvatel při rozvoji zdravého životního stylu a zvýšení odpovědnosti k vlastnímu zdraví, destigmatizace a vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením včetně rozvoje svépomocných aktivit.

 Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 9. 2020 do 28. 9. 2020.

 Příjemce podpory:

 • a) Právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. spolky, nadace či nadační fondy a ústavy;
 • b) církve a náboženské společnosti podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů;
 • c) obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů;
 • d) veřejnoprávní instituce (veřejné vysoké školy, akademie věd apod.);
 • e) o dotaci mohou žádat další právnické osoby a fyzické osoby, které mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb (registraci) podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, nebo sociálních služeb zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a které mají sídlo na území České republiky.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření I. Podpora zdravotní péče.
 • Opatření II. Podpora rozvoje paliativní péče.
 • Opatření III. Podpora rozvoje zdravotně-sociální péče.
 • Opatření IV. Svépomoc, osvěta a vzdělávání.
 • Opatření V. Podpora zdravotní prevence.

Forma a výše podpory:

 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtových nákladů (výdajů) Účelu. V odůvodněných případech může být procentní podíl Dotace na Projekt zvýšen.
 • Minimální požadovaná částka způsobilých nákladů na Projekt a Maximální výše Dotace pro jednoho Žadatele:
  • Opatření I., II - 200 000 Kč – 10 000 000 Kč.
  • Opatření III. - 100 000 Kč  – 2 000 000 Kč.
  • Opatření IV. - 50 000 Kč – 1 000 000 Kč.
  • Opatření V. - 100 000 Kč – 2 000 000 Kč.
 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2021. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 51 milionů Kč.

 Specifika a omezení:

 • O Dotaci může žádat pouze Žadatel, od jehož vzniku nebo založení ke dni podání žádosti uplynul více než jeden rok.
 • O Dotaci nemohou žádat příspěvkové organizace zřízené HMP nebo městskou částí HMP.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

 Zdroj


Vaše dotazy a komentáře

 1. Mgr. Miloslava Šroňková, členka výboru spolku napsal:

  Jsme malé sdružení zabývající se rehabilitací a rekondicí osob po poškození mozku (zejména po CMP). Existujeme už od roku l995. V nedávné době jsme přišli o svého hlavního sponzora, a proto hledáme nové formy financování.
  Naše činnost:
  - 10denní rekondiční a rehabilitační pobyt pro cca 25 osob v Železných horách
  - 1denní výlet, zaměřený zejména na poznávací oblast
  - Mikulášské setkání
  - telefonické, korespondenční a osobní setkávání podle potřeb a přání klientů
  Všichni členové sdružení souhlasí s tím, že většinu finančních povinností, vyplývajících z členství ve spolku, je třeba hradit si z vlastních prostředků.
  Děkujeme za uvážení možnosti vzájemné spolupráce.

  • Bc. Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den,

   pokud splníte podmínky výzvy a projekt bude správně uchopen, určitě bych v rámci této výzvy zkusila o dotaci zažádat. Oficiální podmínky naleznete ZDE. V Dokumentech ke stažení naleznete formulář žádosti.

   S pozdravem, KČ


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>