Přeskočit na obsah

Hlavní město Praha — Program podpory v oblasti zdravotnictví

Účelem Programu je zlepšení dostupnosti některých zdravotních a zdravotně-sociálních služeb nedostatečně zajištěných stávající sítí poskytovatelů, podpora prevence včetně podpory aktivního zapojení obyvatel při rozvoji zdravého životního stylu a zvýšení odpovědnosti k vlastnímu zdraví, destigmatizace a vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením včetně rozvoje svépomocných aktivit.

 Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 9. 10. 2023 do 22. 10. 2023 včetně.

 Příjemce podpory:

 • a) Právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. spolky, nadace či nadační fondy a ústavy;
 • b) církve a náboženské společnosti podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů;
 • c) obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření I. Podpora zdravotní péče.
 • Opatření II. Podpora rozvoje zdravotně-sociální péče.
 • Opatření III. Svépomoc a podpora osob dlouhodobě nemocných nebo s postižením a pečujících.
 • Opatření IV. Podpora rozvoje paliativní péče.
 • Opatření V. Podpora vzdělávacích a osvětových akcí v oblasti zdravotnictví.
 • Opatření VI. Zdravotní prevence.

Forma a výše podpory:

 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtových nákladů (výdajů) Účelu. V odůvodněných případech může být procentní podíl Dotace na Projekt zvýšen.
 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2024. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 67,5 milionů Kč.

 Specifika a omezení:

 • O Dotaci může žádat pouze Žadatel, od jehož vzniku nebo založení ke dni podání žádosti uplynul více než jeden rok.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

 Zdroj

2 komentáře na “Hlavní město Praha — Program podpory v oblasti zdravotnictví”

 1. Mgr. Miloslava Šroňková, členka výboru spolku
  Mgr. Miloslava Šroňková, členka výboru spolku

  Jsme malé sdružení zabývající se rehabilitací a rekondicí osob po poškození mozku (zejména po CMP). Existujeme už od roku l995. V nedávné době jsme přišli o svého hlavního sponzora, a proto hledáme nové formy financování.
  Naše činnost:
  — 10denní rekondiční a rehabilitační pobyt pro cca 25 osob v Železných horách
  — 1denní výlet, zaměřený zejména na poznávací oblast
  — Mikulášské setkání
  — telefonické, korespondenční a osobní setkávání podle potřeb a přání klientů
  Všichni členové sdružení souhlasí s tím, že většinu finančních povinností, vyplývajících z členství ve spolku, je třeba hradit si z vlastních prostředků.
  Děkujeme za uvážení možnosti vzájemné spolupráce.

  1. Bc. Kateřina Čočková
   Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den,

   pokud splníte podmínky výzvy a projekt bude správně uchopen, určitě bych v rámci této výzvy zkusila o dotaci zažádat. Oficiální podmínky naleznete ZDE. V Dokumentech ke stažení naleznete formulář žádosti.

   S pozdravem, KČ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru