Přeskočit na obsah

Grantový program Jihočeského kraje Jižní Čechy husitské

V roce 2015 uplyne 600 let od smrti Mistra Jana Husa (+ 6. 7. 1415), římskokatolického kněze, mistra na pražské univerzitě, středověkého myslitele, reformátora, který kritizoval mravní úpadek katolické církve a pro český národ se stal symbolem. V jubilejním roce 2015 je zvláště vhodné znovu připomenout odkaz jak jihočeského rodáka M. J. Husa, tak místa, která jsou s husitstvím na jihu Čech spjata.

Příjem žádostí:

 • Od 19.9.2014 do 24.10.2014 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce a svazky obcí Jihočeského kraje.
 • Fyzické a právnické osoby (působící v oblasti kultury a cestovního ruchu i se sídlem mimo Jihočeský kraj, avšak s realizací projektu v Jihočeském kraji).
 • Fyzické osoby nepodnikající (působící především v oblasti kultury a cestovního ruchu, které mají české občanství a sídlo v ČR, nemusí mít trvalé bydliště v Jihočeském kraji, ale projekt se bude konat v Jihočeském kraji nebo bude pro něj přínosem).
 • Nestátní neziskové organizace (spolky (případná bývalá občanská sdružení), obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy, i se sídlem mimo Jihočeský kraj, avšak s realizací projektu v Jihočeském kraji).
 • Organizace zřizované Jihočeským krajem.
 • Organizace zřízené obcemi Jihočeského kraje.
 • Státem zřízené organizace (i se sídlem mimo Jihočeský kraj, avšak s realizací projektu v Jihočeském kraji).

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora aktivit v oblasti kultury a cestovního ruchu zaměřených na připomenutí odkazu Mistra Jana Husa a husitství na jihu Čech.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka, která je pro 1. výzvu grantového programu na rok 2015 k dispozici, činí 2 mil. Kč.
 • Minimální výše grantu činí 20 000 Kč.
 • Maximální výše grantu činí  100 — 150 000 Kč — na fyzické osoby nepodnikající se vztahuje maximální částka 100 000 Kč.
 • Minimální požadovaná spoluúčast pro subjekty neziskového sektoru je minimálně 30%, pro subjekty působící na ziskovém základě platí požadovaná spoluúčast minimálně 50% celkových výdajů projektu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7710”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru