Přeskočit na obsah

Grantový program MAS Zlatá cesta, o. p. s. na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací

Dotace na podporu spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity nestátních neziskových organizací na území působnosti MAS s cílem obohatit kulturní a společenský život obyvatel v těchto obcích.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. do 10. května 2024 (do 12:00 hod.).

Příjemci podpory:

  • Způsobilými žadateli jsou nestátní neziskové organizace (právnické osoby) jejichž činnost je zaměřena na spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity, či aktivity podporující udržitelný rozvoj cestovního ruchu v území MAS.

Typy podporovaných aktivit:

  • Program je zaměřen na podporu neinvestičních projektů.
  • Projekty mohou být zaměřeny na sportovní, společenské, kulturní, volnočasové či jiné činnosti podporující udržitelný rozvoj cestovního ruchu v území MAS. Podporovány budou jednorázové akce stejně jako akce, které jsou součástí dlouhodobějšího záměru.
  • Podpořeny mohou být i projekty zaměřené na nákup vybavení, pokud budou v souladu s neinvestičním charakterem programu.
  • Přínosem jsou projekty zaměřené na práci s mládeží, projekty, které přinášejí nové nápady a netradiční aktivity.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše grantu je 5 000 Kč.
  • Maximální výše grantu je 15 000 Kč.
  • Celkové množství rozdělovaných finančních prostředků je 60 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Každý žadatel může přihlásit pouze jeden projekt. Žadatel musí mít sídlo na území působnosti MAS Zlatá cesta, o. p. s.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru