Přeskočit na obsah

Grantový program na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Kraji Vysočina

Kraj Vysočina vydal novou výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu projektů v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Prostřednictvím podpory neinvestičních aktivit v oblasti životního prostředí se Kraj Vysočina snaží o zvýšení osobní zodpovědnosti za stav životního prostředí a zvýšení aktivní účasti na jeho ochraně.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat v termínu od 12. 3. 2018 do 20. 3. 2018.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina.
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi působící v oblasti školství, odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí.
 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení.
 • Spolky, ústavy a nadace působící v oblasti environmentální osvěty, ochrany životního prostředí.
 • Obecně prospěšné společnosti v oblasti environmentální osvěty, ochrany životního prostředí.

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování neinvestičních aktivit v oblastech předcházení vzniku odpadů, změny klimatu, přírodní a školní zahrady, lesní pedagogika. Rozsah programu: 
  • realizace tematických akcí a aktivit v podporovaných oblastech (např. soutěže, badatelské a výtvarné aktivity, akce pro veřejnost).
  • environmentální vzdělávání (v podporovaných oblastech a specializační studium podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.).
  • realizace nových přírodních/školních zahrad.
  • certifikace přírodní zahrady.
  • opravy a údržba stávajících školních a přírodních zahrad.
  • podpora zapojení školního koordinátora EVVO do projektu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 40 000 Kč.
 • Příjemce dotace se musí podílet na spolufinancování projektu v minimální výši 25 % celkových nákladů projektu.
 • Celková finanční alokace na tuto výzvu činí 1 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žádná část projektu realizace přírodní zahrady NESMÍ být v rozsahu a charakteru vyžadující stavební povolení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru