Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Grantový program na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit v Kraji Vysočina

Share Button

Kraj Vysočina vydal novou výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit se zaměřením na děti a mládež i na širokou veřejnost. Cílem je vést k účelnému, aktivnímu a nekonzumnímu trávení volného času.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 01. 09. 2019 – 13. 09. 2019.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina.
 • Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina.
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi a krajem.
 • Spolky, ústavy a nadace.
 • Církevní právnické osoby.
 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele.
 • Obecně prospěšné společnosti.

Typy podporovaných projektů:

 • K naplňování účelu programu jsou podporovány jednorázové volnočasové, kulturněspolečenské, sportovní a vzdělávací aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory jako např. následující aktivity:
  • sportovní aktivity – např. soutěže, turnaje, závody, poháry, maratony, apod.
  • volnočasové aktivity – např. dny dětí, pohádkové lesy, akce během školních prázdnin, akce v době adventu, vzdělávací a osvětové akce (např. přednášky či besedy se zajímavými osobnostmi, semináře apod.), kulturně-společenské akce pro rodiny, seniory, apod.
  • oslavy a výročí založení obcí či připomenutí jiných důležitých historických událostí v obci, oslavy výročí spolků, setkání rodáků, udělení praporu a znaku apod.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 50 000 Kč.
 • Příjemce dotace se musí podílet na spolufinancování projektu v minimální výši 60 % celkových nákladů projektu.
 • Celková finanční alokace na tuto výzvu činí 1 500 000 Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>