Přeskočit na obsah

Grantový program na podporu obnovy vybavení letních táborů v Kraji Vysočina

Kraj Vysočina vydal novou výzvu k podávání žádostí o dotace pro rok 2015 na podporu obnovy vybavení letních táborů. Cílem výzvy je zlepšit technický a hygienický standard tábořišť, která jsou každoročně využívána pro pořádání letních táborů dětí a mládeže.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat do 18. 3. 2016.

Příjemci podpory:

 • Pouze vlastníci nebo dlouhodobí nájemci vybavení pro táboření (alespoň 3 roky).
 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele.
 • Občanská sdružení, spolky, ústavy a nadace.
 • Obecně prospěšné společnosti.

Typy podporovaných projektů:

 • Obnova nebo opravy vybavení pro táboření (stálé i mobilní)

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 70 000 Kč.
 • Příjemce dotace se musí podílet na spolufinancování projektu v minimální výši 50 % celkových nákladů projektu.
 • Celková finanční alokace na tuto výzvu činí 800 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Příjemce podpory musí s vybavením pro táboření, na které je požadována dotace, sám organizovat ročně minimálně jeden běh tábora v délce minimálně 14 dnů pro vlastní členy.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru