Přeskočit na obsah

Grantový program Technologie se Světluškou Nadace Českého rozhlasu

Dotace na technologie pro zrakově postižené, vzdělávací akce a workshopy mohou získat nestátní a veřejnoprávní neziskové organizace, sociální podniky a firmy v rámci grantového programu Technologie se Světluškou.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat do 15. března 2015.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace (občanské sdružení/zapsaný spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, sociální družstvo, nadace, nadační fond nebo evidovaná církevní právnická osoba).
 • Veřejnoprávní neziskové organizace (příspěvková organizace, školská právnická osoba).
 • Firmy a organizace, které výstupy projektu zpřístupní bez omezení jiným organizacím a veřejnosti ve formě open source softwaru a/nebo otevřených dat.
 • Sociální podnik, resp. organizace s právní subjektivitou zavazující se k následujícím principům sociálního podnikání: 
  • Hlavním cílem organizace je aktivně řešit společenský nebo environmentální problém.
  • Organizace funguje na bázi finanční a ekonomické stability (udržitelnosti).
  • Případný zisk je v plné výši investován do rozvoje organizace, zaměstnanců nebo podpory dalších společensky prospěšných aktivit. Případní investoři mohou dostat zpět maximálně původní investovanou částku navýšenou o úroky. Podnik nerozděluje dividendy nad rámec investice.

Typy podporovaných projektů:

 • Programy školení využití technologií pro zrakově postižené včetně pořízení vybavení (kurzy obsluhy kompenzačních pomůcek na bázi IT, rekondiční pobyty apod.).
 • Vývoj škálovatelných ICT řešení pro osoby se zrakovým postižením (vývoj mobilních aplikací, technologické inovace umožňující integraci a zvýšení kvality života osob se zrakovým postižením).
 • Vzdělávací akce, workshopy pojednávající o společenských dopadech moderních ICT technologií relevantních pro zrakově postižené a hledající nové cesty jejich společensky prospěšného využití.
 • Přenos existujících technologických řešení pro zrakově postižené ze zahraničí (příklady zahraničních projektů: Tech4Freedom, Bookshare.org, AudioNarativy na bázi mobilních aplikací atd.).

Forma a výše podpory:

 • Příspěvek se bude pohybovat ve výši mezi 20 — 500 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Příspěvek nelze poskytnout na:
  • Pořízení hardware (pokud není přímo součástí vybavení pro kurzy nebo rekondiční pobyty).
  • Software a řešení pouze pro interní využití organizace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru