Přeskočit na obsah

Granty na volnočasové aktivity pro děti a mládež v kraji Vysočina

Dotace ke zlepšení a podpoře dlouhodobých volnočasových aktivit obyvatel regionu, se zaměřením na děti a mládež, mohou získat nestátní neziskové organizace (NNO).

Příjem žádostí:

 • Termín pro podání žádosti o poskytnutí dotace běží od 20. 11. 2017 do 8. 12. 2017.

Příjemci podpory:

 • Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kromě spolků, ústavů a nadací pracujících s handicapovanými.
 • Právnické osoby založené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.
 • Právnické osoby založené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích, náboženském vyznání a náboženských společnostech.

Typy podporovaných projektů:

 • Dlouhodobé volnočasové aktivity v regionu vedoucí k: 
  • Vytváření nabídky volnočasových a dalších aktivit pro organizované i neorganizované děti a mládež.
  • Široké a účinné propagaci účelného trávení volného času.
  • Spolupráci jednotlivých organizací působících v oblasti dětí a mládeže.
  • Rozvoji materiálně-technické základny.
  • Aktivnímu zapojení široké veřejnosti do volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace kraje na jeden projekt činí 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace kraje činí 70 000 Kč.
 • Maximální podíl výše dotace kraje činí 40 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekty musí být realizovány v kraji Vysočina.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru