Přeskočit na obsah

Granty na vytvoření přírodní zahrady

Dotace na výsadbu kvetoucích trvalek, keřů a stromů na veřejných prostranstvích, která rozšíří potravní nabídku užitečnému hmyzu. Výsadba musí vycházet z principů přírodních zahrad a sloužit jako ukázka dobré praxe a inspirace pro uživatele prostoru.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány do 20. 8. 2014.

Příjemci podpory:

 • Příspěvkové organizace (vyjma těch, které vykonávají státní správu a samosprávu).
 • Školské právnické osoby.
 • Spolky, ústavy, sociální družstva, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby.
 • Obce, sdružení a spolky obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • Zakoupení sazenic trvalek, keřů a stromů.
 • Zakoupení cibulí, hlíz a semen rostlin.
 • Zakoupení potřebného materiálu (organická hnojiva, mulč, kůly, pletivo proti okusu, atd.).
 • Doprava sazenic a materiálu na místo výsadby.
 • Odborné poradenství k výběru a výsadbě rostlin (max. 10 % z celkové žádané částky).
 • Zakoupení/zapůjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči (max. 10 % z celkové žádané částky).
 • Tvorba a příprava materiálů pro EVVO aktivity (max. 10 % z celkové žádané částky).
 • Propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů (max. do výše 5 % celkové žádané částky).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše grantu je 5 000 Kč, maximální výše grantu je 30 000 Kč.

Specifikace a omezení:

 • Zajištění kvalitní následné péče po dobu minimálně 5 let (je třeba důvěryhodně doložit závazkem následné péče).
 • Povinnou přílohou žádosti je osazovací plán (tzn. plán s přesným umístěním sazenic konkrétních druhů a seznamem druhů a počty sazenic).
 • Nutné zapojení veřejnosti do přípravy i realizace projektu a následné péče.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7700”]
Zdroj: http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Granty-na-prirodni-zahrady

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru