Přeskočit na obsah

H2020 — Akce Marie Sklodowska-Curie: Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů

Akce Marie Sklodowska-Curie tvoří nezanedbatelnou část priority Excelentní věda. Cílem programu je podpořit lidské zdroje, mobilitu, další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků v Evropském výzkumném prostoru. Jsou podporována všechna témata napříč vědními obory. Žádosti je možné podávat do 1. 10. 2015 do 17:00 hod.

Příjem žádostí:

 • Do 1. 10. 2015 do 17:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Organizace z akademického (např. vysoké školy, výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace působící v oblasti výzkumu) i neakademického sektoru.

Typy podporovaných projektů:

 • Inovativní školící sítě — Posilování odborného růstu začínajících výzkumných pracovníků a zlepšení uplatnění výzkumných pracovníků na trhu práce. Podporovány společné doktorské programy vč. průmyslových doktorátů.
 • Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky — Podpora dalšího vzdělávání, profesního růstu a mobility. Granty jsou přenositelné z instituce na instituci.
 • Výměnné pobyty — Výměnné pobyty pracovníků v rámci společného výzkumného projektu.
 • Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů — Financování individuálních vědecko-výzkumných pobytů zkušených výzkumných pracovníků, financování doktorských programů (např. náklady na mzdu výzkumných pracovníků a management projektu).
 • Evropská noc vědců — Jedná se o každoroční setkání výzkumných pracovníků, které se koná vždy poslední pátek v září v celé EU. Cílem je usnadnit dialog mezi vědci a veřejností, zvýšení povědomí veřejnosti. Akce probíhá formou dnů otevřených dveří v laboratořích, experimentů, kvízů a přednášek.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 80 mil. €.
 • Výše dotace může být až 100%.

Specifika a omezení:

 • Podmínkou účasti je mezinárodní mobilita, tzn. výzkumní pracovníci nemohou získat finanční prostředky na výzkum v zemi, kde žijí, pracují, studují. Musí se přestěhovat do jiné země, aby prohloubili své odborné znalosti. 
 • Výzkumní pracovníci musí být v doktorském studijním programu. Účastnit se mohou začínající výzkumníci s nedokončeným doktorským stupněm, ale i zkušení, kteří získali titul Ph.D. a mají praxi ve výzkumu alespoň 4 roky. 

Doplňující informace:

 • Projekt může trvat maximálně 60 měsíců. 

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru