Přeskočit na obsah

Harmonogram výzev IROP pro rok 2015

Očekávané termíny vyhlášení výzev z Integrovaného regionálního operačního programu jsou uvedeny níže. Dotace je možné využít na budování cyklostezek, zateplení bytových domů, výstavbu a rekonstrukci sociálních podniků či na pořízení dokumentů územního rozvoje. 

Příjem žádostí:

 Příjemci podpory:

  • Základní složky IZS.
  • Organizační složky státu a jimi zřizované.
  • Nestátní neziskové organizace.
  • Kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji.
  • Obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi.
  • Dobrovolné svazky obcí.
  • Místní akční skupiny.
  • Další subjekty specifikované v prioritních osách.

Typy podporovaných projektů:

  • Dle specifikace v jednotlivých prioritních osách.

Forma a výše podpory:

  • Výše podpory bude uvedena v konkrétní vyhlášené výzvě. 

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat. Podrobnější informace naleznete v aplikaci Dotační manager.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru