Přeskočit na obsah

Havarijní program Ministerstva kultury

Havarijní program je v rámci komplexní péče o památkový fond v České republice určen zejména na záchranu a zajištění nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb v havarijním technickém stavu, na jejich statické a celkové stavební zajištění, restaurátorské práce a na opravy krovů a střech (včetně komínů, římsy a klempířských a zámečnických prvků).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. ledna 2024.

Příjemci podpory:

 • Program je určen pro všechny vlastníky nemovitých kulturních památek vyjma ve vlastnictví České republiky a se kterou je příslušná hospodařit organizační složka státu nebo státní příspěvková organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Havarijní program je v rámci komplexní péče o památkový fond v České republice určen zejména na záchranu a zajištění nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb v havarijním technickém stavu, na jejich statické a celkové stavební zajištění, restaurátorské práce a na opravy krovů a střech (včetně komínů, římsy a klempířských a zámečnických prvků).
 • Příspěvek je poskytován na stavební obnovu a restaurování kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR v souladu se zásadami památkové péče pro zachování kulturního dědictví pro další generace.

Forma a výše podpory:

 • Závazné finanční spolupodíly (příjemce) na akci obnovy kulturní památky, dle zásad programu, dle typu prací jsou: 
  • min. 20 % v případě provedení statického zajištění objektu, opravy krovu a střechy a restaurování,
  • min. 30 % z ceny v příslušném roce nakoupeného a zabudovaného stavebního materiálu v daném roce, jsou-li práce prováděny svépomocí,
  • min. 40 % v případě provádění jiných prací na obnově kulturní památky než je výše uvedeno.

Specifika a omezení:

 • Příspěvek u Programu nelze poskytnout na obnovu kulturní památky, která je ve vlastnictví České republiky a se kterou je příslušná hospodařit organizační složka státu nebo státní příspěvková organizace.
 • Akce obnovy nemovitých kulturních památek musí být realizovány a profinancovány v období 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

4 komentáře na “Havarijní program Ministerstva kultury”

 1. Jana Pechancová

  Dobrý den.
  Chtěla bych se zeptat, zda by Havarijní program MK se mohl vztahovat na objekt Sbor kněze Ambrože, nemovitou kulturní památku č. ÚSKP 17449/6–544, kde z důvodu nefunčního systému svodů bude nutné nové napojení s náročnou výměnou, gajgrů a potrubí z materiálu, který PÚ vyžaduje v původním provedení — hodně finančně náročné. Jedná se o havarii, jelikož prosáknutím zdí došlo k poničení kolumbarijních schránek vně zdi a poničení zdí venkovních. Potřebujeme co nejdříve řešit.
  Prosím o infrmaci zda bychom mohli zažádat, zda by se na toto vztahoval dot. titul a pokud ano, pak prosím o info, kde a s jakými doklady se o dotaci ucházet.
  Děkuji a přeji pěkný den
  Jana Pechancová, 778 520 955, tajemnice KH diecéze

 2. sykorka

  Havarijní program Ministerstva kultury

  Žádosti je možné podávat do 31. 1. 2016 …
  Projekt musí být zahájen a dokončen v roce poskytnutí dotace, tj. v roce 2015.… ??

  1. Bc. Kateřina Čočková
   Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den,

   dotace bude poskytnuta až v roce 2016 a v tomto roce by měla být realizace projektu uskutečněna. Omlouváme se za chybu.

   S pozdravem, KČ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru