Přeskočit na obsah

Havarijní program Ministerstva kultury

Havarijní program je v rámci komplexní péče o památkový fond v České republice určen zejména na záchranu a zajištění nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb v havarijním technickém stavu, na jejich statické a celkové stavební zajištění, restaurátorské práce a na opravy krovů a střech (včetně komínů, římsy a klempířských a zámečnických prvků).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. ledna 2022.

Příjemci podpory:

 • Program je určen pro všechny vlastníky nemovitých kulturních památek vyjma ve vlastnictví České republiky a se kterou je příslušná hospodařit organizační složka státu nebo státní příspěvková organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Havarijní program je v rámci komplexní péče o památkový fond v České republice určen zejména na záchranu a zajištění nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb v havarijním technickém stavu, na jejich statické a celkové stavební zajištění, restaurátorské práce a na opravy krovů a střech (včetně komínů, římsy a klempířských a zámečnických prvků).
 • Příspěvek je poskytován na stavební obnovu a restaurování kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR v souladu se zásadami památkové péče pro zachování kulturního dědictví pro další generace.

Forma a výše podpory:

 • Závazné finanční spolupodíly (příjemce) na akci obnovy kulturní památky, dle zásad programu, dle typu prací jsou: 
  • min. 20% v případě provedení statického zajištění objektu, opravy krovu a střechy a restaurování,
  • min. 30% z ceny v příslušném roce nakoupeného a zabudovaného stavebního materiálu v daném roce, jsou-li práce prováděny svépomocí,
  • min. 40% v případě provádění jiných prací na obnově kulturní památky než je výše uvedeno.

Specifika a omezení:

 • Příspěvek u Programu nelze poskytnout na obnovu kulturní památky, která je ve vlastnictví České republiky a se kterou je příslušná hospodařit organizační složka státu nebo státní příspěvková organizace.
 • Akce obnovy nemovitých kulturních památek musí být realizovány a profinancovány v období 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “Havarijní program Ministerstva kultury”

 1. Havarijní program Ministerstva kultury

  Žádosti je možné podávat do 31. 1. 2016 …
  Projekt musí být zahájen a dokončen v roce poskytnutí dotace, tj. v roce 2015.… ??

  1. Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den,

   dotace bude poskytnuta až v roce 2016 a v tomto roce by měla být realizace projektu uskutečněna. Omlouváme se za chybu.

   S pozdravem, KČ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru