Přeskočit na obsah

Hl. m. Praha — Dotační program na podporu nadaných dětí

Cílem Programu je prostřednictvím pilotního projektu/strategické intervence „Nastavení systému péče o talentované žáky“ ověřit vybrané nástroje koučink a mentoring pro podporu systému práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky a studenty na pěti základních nebo středních školách. Nástroje mentoringu nebo koučinku budou využity ke vstupní analýze a návrhu vylepšení, změny nebo doplnění stávajícího systému a jeho atributů podpory na škole a dále následné realizaci návrhových opatření. Dojde k nastavení podmínek péče, pravidel, rolí jednotlivých subjektů zapojených do práce s talenty na škole. Po ukončení pilotáže bude vyhodnoceno, zda je intervence funkční a lze ji zapojit do praxe i na ostatních pražských školách. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 8. 2022, 10:00 do 23. 8. 2022, 15:00.

Příjemci podpory:

 • Základní i střední školy se sídlem v Praze pracující s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem Programu je prostřednictvím pilotního projektu/strategické intervence „Nastavení systému péče o talentované žáky“ ověřit vybrané nástroje koučink a mentoring pro podporu systému práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky a studenty na pěti základních nebo středních školách. Nástroje mentoringu nebo koučinku budou využity ke vstupní analýze a návrhu vylepšení, změny nebo doplnění stávajícího systému a jeho atributů podpory na škole a dále následné realizaci návrhových opatření. Dojde k nastavení podmínek péče, pravidel, rolí jednotlivých subjektů zapojených do práce s talenty na škole. Po ukončení pilotáže bude vyhodnoceno, zda je intervence funkční a lze ji zapojit do praxe i na ostatních pražských školách. 
 • Prostředky, jimiž bude dosaženo Účelu, jsou: 
  • Soubor nástrojů mentoring a koučink pro podporu rozvoje systému péče o talent a nadání na základních a středních školách na území hlavního města Prahy. 
  • Aktualizace a rozšíření plánu rozvoje péče o talent a nadání na škole (identifikace nadání, nastavení základních podmínek pro vyhledávání a rozvoj nadání dětí a žáků, kariérového poradenství, organizace a formy vzdělávání a výuky, organizační uspořádání, úpravy v rozvrhu hodin, časové dotace, metody výběru žáků, způsob vedení, motivace a vzdělávání pedagogů, zapojení rodičů). 

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 900 000 Kč.
 • HMP stanovuje výši Dotace na 450 000 Kč pro jednoho žadatele.

Specifika a omezení:

 • Podmínkou poskytnutí Dotace je, že Žadatel řádně použil a vypořádal v minulosti poskytnuté peněžní prostředky ze strany HMP.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru