Přeskočit na obsah

Hl.m. Praha — Dotační program — Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací

Dotace se poskytuje za účelem financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů vybraných sociálních služeb dle zákona o sociálních službách.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 08. 2022 do 17. 08. 2022.

Příjemci podpory:

 • O Dotaci mohou žádat Žadatelé (poskytovatelé sociálních služeb), kteří splňují všechny níže uvedené podmínky: 
  • a) pouze městská část hl. m. Prahy,
  • b) jsou uvedeni v bodu D.3 Programu,
  • c) splňují podmínky Projektu OPZ, definované ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace a Programem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace se poskytuje za účelem financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů vybraných sociálních služeb dle zákona o sociálních službách.
 • Podpora sítě rozvoje práce s ohroženými rodinami s dětmi.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu je 12 433 400 Kč, z čehož se jedná o prostředky EU ve výši 50 %, tj.  6 216 700 Kč, prostředky státního rozpočtu ČR ve výši 45 %, tj. 5 595 030 Kč a prostředky z rozpočtu HMP ve výši 5 %, tj. 621 670 Kč.
 • Dotace se poskytuje v souladu s Rozhodnutím komise EU č. 2012/21 ze dne 20. prosince 2011 ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby a na základě Pověření Žadatele k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze čerpat na úhrady nákladů (výdajů) vzniklých od prvního dne poskytování služby do posledního dne jejího ukončení, nejdéle však na úhradu nákladů (výdajů) vzniklých od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 včetně a uhrazených od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2023 včetně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru