Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Hl.m. Praha – Dotační program – Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací

family-3062249__340
Share Button

Dotace se poskytuje za účelem financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů vybraných sociálních služeb dle zákona o sociálních službách.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 1. 2022 do 07. 01. 2022.

Příjemci podpory:

 • O Dotaci mohou žádat Žadatelé (poskytovatelé sociálních služeb), kteří splňují všechny níže uvedené podmínky:
  • a) získali oprávnění k poskytování sociálních služeb dle zákona o sociálních službách,
  • b) jsou uvedeni v bodu D.3 Programu,
  • c) splňují podmínky Projektu OPZ, definované ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace a Programem.
 • Poskytovatelé sociálních služeb zařazeným do Krajské sítě v části Doplňková síť pro plnění úkolu Podpora v bydlení rodin s dětmi v bytové nouzi, je určen tento Program.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace se poskytuje za účelem financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů vybraných sociálních služeb dle zákona o sociálních službách.
 • Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností podle zákona o sociálních službách, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. Sociální služby podporované v rámci tohoto Programu jsou zařazeny v Doplňkové síti HMP na zajištění těchto úkolů (dle jednotlivých ustanovení zákona o sociálních službách) obsažených v SPRSS:
  • § 69 terénní programy,
  • § 37 odborné sociální poradenství,
  • § 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
  • § 70 sociální rehabilitace.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu je 17 520 839,00 Kč, z čehož se jedná o prostředky EU ve výši 50 %, tj. 8 760 419,5Kč, prostředky státního rozpočtu ČR ve výši 45 %, tj. 7 884 377,55 Kč a prostředky z rozpočtu HMP ve výši 5 %, tj. 876 041,95 Kč.
 • Dotace se poskytuje v souladu s Rozhodnutím komise EU č. 2012/21 ze dne 20. prosince 2011 ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby a na základě Pověření Žadatele k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze čerpat na úhrady nákladů (výdajů) vzniklých od prvního dne poskytování služby do posledního dne jejího ukončení, nejdéle však na úhradu nákladů (výdajů) vzniklých od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 včetně a uhrazených od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2023 včetně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>