Přeskočit na obsah

HL. m. Praha — Grantové řízení HMP na podporu aktivit MČ v oblasti pomoci lidem bez domova

Účelem Dotace je systémová spolupráce hlavního města Prahy s městskými částmi v oblasti sociální politiky v oblastech Nízkoprahové služby pro osoby bez domova a Ukončování bezdomovectví prostřednictvím zaměstnávání a bydlení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 30. 10. 2023 do 12. 11. 2023.

Příjemci podpory:

 • O Dotaci mohou žádat pouze městské části hl. m. Prahy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace se poskytuje městským částem hl. m. Prahy v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni na podporu těchto Opatření: 
 • Opatření č. 1
  • Nízkoprahové služby pro osoby bez domova.
  • Projekty zaměřené na zajištění materiální pomoci včetně výdeje jídel a udržování a posilování kontaktů s lidmi bez přístřeší, kteří se pohybují na území městské části. Může jít o projekty, které jsou městskými částmi realizovány (nebo budou realizovány v roce 2023).
 • Opatření č. 2
 • Podpora ukončování bezdomovectví prostřednictvím pomoci s pracovním uplatnění anebo bydlením.
  • a) Zaměstnávání osob bez domova.
  • Projekty, jejichž výsledkem je zajištění pracovního uplatnění pro osoby bez přístřeší v podobě krátkodobých brigád i dlouhodobého zaměstnávání.
  • b) Bydlení a ubytování pro osoby bez domova.
  • Projekty, jejichž výsledkem je důstojné a stabilní bydlení nebo ubytování pro osoby bez přístřeší nebo ubytované v hostelech a ubytovnách financovaných z prostředků HMP.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2023. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 15 500 tis. Kč.
 • Opatření č. 1 — max. 250 tis. Kč, spoluúčast 15 %.
 • Opaření č. 2 — 3 000 tis. Kč celkem na celé Opatření 2, z toho:
  • A. 3 000 tis. Kč, spoluúčast 50 %.
  • B. 3 000 tis. Kč, spoluúčast 15 %.

Specifika a omezení:

 • O poskytnutí nebo neposkytnutí Dotace rozhodne podle zákona o hlavním městě Praze příslušný orgán HMP, a to nejpozději do 31. 3. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru