Přeskočit na obsah

Hl. m. Praha — Kotlíkové dotace

Dotace jsou určeny na výměnu neekologických kotlů, tj. kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy a kotlů vyrobených před 1. 3. 2000 (bez emisní třídy) v rodinných domech (včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových domů, za moderní nízko-emisní tepelné zdroje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat do 31. 8. 2022 do 23:59 hodin včetně.

Příjemci podpory:

 • Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu).
 • Tato dotace je určena pro nízkopříjmové skupiny domácností (kterou tvoří důchodci, sociálně slabí, studenti apod.), s celkovým čistým ročním příjmem do 170 900 Kč na člena domácnosti.

 Typy podporovaných projektů:

 • Dotace na výměnu neekologických kotlů, tj. kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy a kotlů vyrobených před 1. 3. 2000 (bez emisní třídy) v rodinných domech (včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových domů, za moderní nízko-emisní tepelné zdroje. 
  • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva.
  • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže.
  • Tepelné čerpadlo.
  • Plynový kondenzační kotel. 
   • Dotace na výměnu plynových kondenzačních kotlů bude poskytnuta pouze v případech, kdy uvedení do provozu bylo provedeno po 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022 nebo na provedení výměny byla vystavena závazná objednávka s datem nejpozději do 30. 4. 2022.

Forma a výše podpory:

 • Dotace bude poskytována ve výši 95 % ze způsobilých výdajů Projektu s následujícími limity: 
  • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže 130 000 Kč.
  • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže 130 000 Kč.
  • Tepelné čerpadlo 180 000 Kč.
  • Plynový kondenzační kotel 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Důležité upozornění pro ty žadatele, kteří výměnu kotle na uhlí (koks) již provedli nebo se chystají ji provést ještě před vyhlášením Programu!

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “Hl. m. Praha — Kotlíkové dotace”

 1. Dobrý den,

  bydlím v poměrně novém rodinném domě v Praze 5, Nových Butovicích. V rodinném domě je zaveden plyn. Plynem vytápíme celý dům (mám plechové radiátory s termostatickými hlavicemi) a současně plynem ohříváme také teplou vodu. Plynový kotel a boiler jsou z roku cca 2004 (tedy starý kotel a boiler). Chtěl bych se zeptat, zdali je možné ještě stále získat dotaci (také v současné době s problémy s válkou na Ukrajině a dodávkami plynu ? ) na výměnu svého starého plynového kotle za nový kondenzační kotel a na výměnu boileru za nový boiler (který by umožňoval rovněž ohřev vody za pomocí patrony (plánuji instalaci FTV panelů a baterii k uložení elektřiny primárně určené pro ohřev vody a vlastní spotřebu elektřiny v domě). Prosím o reakci, Karel Firla, GSM: +420721648255.

  1. Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   Hlavní město Praha poskytuje dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy. Program Čistá energie Praha je v současné době v přípravě. Jeho schválení Radou hl.m. Prahy a následné vyhlášení na úřední desce očekáváme na přelomu měsíců června a července. Přihlásit do Programu bude následně možné po uplynutí zákonné 30 denní lhůty. Konkrétní znění Programu bude po jeho schválení a vyhlášení zveřejněno na stránkách hl. m. Prahy: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/zivotni_prostredi_a_energetika/index.html.
   Konzultace budou probíhat telefonicky nebo prostřednictvím e‑mailu, ve výjimečných případech osobně. Osobní konzultace je nutno předem domluvit u níže uvedených referentů.
   Jméno: Jiří Doubrava; Email: jiri.doubrava@praha.eu; Telefon: 236 00 4314
   Jméno: Bc. Pavel Lášek;, Email: pavel.lasek@praha.eu; Telefon: 236 00 4206
   Snad vám dané informace pomohou.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru