Přeskočit na obsah

Hl. m. Praha — Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech

Účelem Dotace je realizace výměny kotle s ručním přikládáním na pevná paliva v rodinném domě, trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci, bytovém domě nebo bytové jednotce v bytovém domě za účelem dosažení pozitivního přínosu kvality ovzduší na území HMP.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání Žádosti v elektronické podobě je od 7. 8. 2023 od 08:00 hodin do 31. 8. 2024 do 23:59 hodin včetně.

Příjemci podpory:

 • vlastník nebo spoluvlastník Podporované nemovitosti, který v ní zároveň trvale bydlí, tzn., kde se Žadatel, jako fyzická osoba, trvale zdržuje, kde skutečně bydlí.
 • Fyzické osoby s občanstvím členského státu EU, s občanstvím členských států Evropského sdružení volného obchodu, jejichž domácnost splňuje kritéria nízkopříjmové domácnosti, a kterým v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2026 prokazatelně vznikly a byly z jejich strany uhrazeny způsobilé náklady s realizací Projektu.

 Typy podporovaných projektů:

 • Dotace bude poskytnuta pouze v případě, kdy v době podání Žádosti je (nebo před realizací výměny byl) stávající rodinný dům, trvale obývaná stavba pro rodinnou rekreaci, bytový dům nebo bytová jednotka v bytovém domě na území hl. m. Prahy, vytápěna kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním umožňujícím i automatický režim přikládání nesplňujícím min. emisní třídu 3 dle ČSN EN 303–55
  a tento kotel byl (práce odvozené z vynakládáním výdajů na jeho obměnu nebyly zahájeny před 1. 1. 2021) nebo bude nahrazen moderním nízko-emisním tepelným zdrojem následujícího typu:
  • a) Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva.
  • b) Tepelná čerpadla.

Forma a výše podpory:

 • Na financování Projektu má hl. m. Praha v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 — 2027 alokováno celkem 11 074 000 Kč, z toho finanční prostředky ve výši 10 301 395,35 Kč jsou určeny na poskytnutí investičních Dotací v rámci Programu.
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva — 130 000 Kč.
 • Tepelné čerpadlo — 180 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • O poskytnutí nebo neposkytnutí Dotace bude Rada HMP rozhodovat průběžně, nejpozději rozhodne do 31. 1. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “Hl. m. Praha — Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech”

 1. Karel Firla

  Dobrý den,

  bydlím v poměrně novém rodinném domě v Praze 5, Nových Butovicích. V rodinném domě je zaveden plyn. Plynem vytápíme celý dům (mám plechové radiátory s termostatickými hlavicemi) a současně plynem ohříváme také teplou vodu. Plynový kotel a boiler jsou z roku cca 2004 (tedy starý kotel a boiler). Chtěl bych se zeptat, zdali je možné ještě stále získat dotaci (také v současné době s problémy s válkou na Ukrajině a dodávkami plynu ? ) na výměnu svého starého plynového kotle za nový kondenzační kotel a na výměnu boileru za nový boiler (který by umožňoval rovněž ohřev vody za pomocí patrony (plánuji instalaci FTV panelů a baterii k uložení elektřiny primárně určené pro ohřev vody a vlastní spotřebu elektřiny v domě). Prosím o reakci, Karel Firla, GSM: +420721648255.

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   Hlavní město Praha poskytuje dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy. Program Čistá energie Praha je v současné době v přípravě. Jeho schválení Radou hl.m. Prahy a následné vyhlášení na úřední desce očekáváme na přelomu měsíců června a července. Přihlásit do Programu bude následně možné po uplynutí zákonné 30 denní lhůty. Konkrétní znění Programu bude po jeho schválení a vyhlášení zveřejněno na stránkách hl. m. Prahy: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/zivotni_prostredi_a_energetika/index.html.
   Konzultace budou probíhat telefonicky nebo prostřednictvím e‑mailu, ve výjimečných případech osobně. Osobní konzultace je nutno předem domluvit u níže uvedených referentů.
   Jméno: Jiří Doubrava; Email: jiri.doubrava@praha.eu; Telefon: 236 00 4314
   Jméno: Bc. Pavel Lášek;, Email: pavel.lasek@praha.eu; Telefon: 236 00 4206
   Snad vám dané informace pomohou.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru