Přeskočit na obsah

HL. m. Praha — Potravinová pomoc dětem — Hlavní město Praha

Cílem programu je zajištění bezplatného školního stravování dětem z mateřských škol a žákům základních a středních škol, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. 05. 2024 do 14. 06. 2024, do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právní subjekty zapsané v rejstříku škol a školských zařízení ve smyslu § 141 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), které poskytují školní stravování na území Hlavního města Prahy:
  • dětem mateřských škol,
  • žákům základních škol,
  • žákům středních škol.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem programu je zajištění bezplatného školního stravování dětem z mateřských škol a žákům základních a středních škol, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Účelem podpory je poskytnout těmto dětem vyváženou stravu, zvýšit tak jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a odpoledních zájmových aktivitách. Celkově je snahou omezit jejich případné sociální vyloučení a zajistit jejich integraci do společnosti.
 • Podporovanými aktivitami jsou:
  • poskytování školního stravování dětem v době jejich pobytu v mateřských školách,
  • poskytování školního stravování žákům v době jejich pobytu v základní a střední škole.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na realizaci Programu činí maximálně 10 000 000 Kč.
 • Maximální výše finanční podpory je vypočtena na základě stupnice jednotkových nákladů.

Specifika a omezení:

 • Finanční podpora (v podobě neinvestičních prostředků) bude poskytnuta na období od 2. 9. 2024 do 31. 8. 2025 včetně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru