Přeskočit na obsah

Hl. m. Praha — Program Čistá energie Praha

Dotace jsou určeny na podporu projektů instalací tepelných čerpadel, akumulačních nádrží v rodinných domech s vytápěním kotlem na pevná paliva 3. a vyšší emisní třídy, solárních termických systémů a regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů v trvale obývaných bytových objektech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 8. 2024, 9:00 hodin do 30. 8. 2025, 23:59 hodin včetně.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby s občanstvím členského státu EU, s občanstvím členských států Evropského sdružení volného obchodu, 
 • (bytová) družstva a společenství vlastníků jednotek se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy Byt, a které v tomto Bytě uvedli nebo uvedou do provozu podporovaný Projekt v termínu od 1. 9. 2023 do 30. 8. 2025.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření I. (pro bytové jednotky, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci a novostavby):
  • a) Instalace tepelného čerpadla (instalace tepelného čerpadla v novostavbě, náhrada původního zdroje tepla, tj. plynového kotle, elektrokotle, Waw, aj., tepelným čerpadlem);
  • b) Instalace solárního termického systému;
  • c) Instalace akumulační nádrže k systému vytápění kotlem na pevná paliva 3. a vyšší emisní třídy.
 • Opatření II. (pro bytové domy):
  • d) Instalace tepelného čerpadla (náhrada původního zdroje tepla);
  • e) Regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů.

Forma a výše podpory:

 • Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu je stanoven ve výši 50 mil. Kč.
 • Opatření I. (pro bytové jednotky, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci a novostavby):
  • Instalace tepelného čerpadla — Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000 Kč max. 50 %,
  • Instalace tepelného čerpadla — Tepelné čerpadlo vzduch-voda 100 000 Kč max. 50 %,
  • Instalace tepelného čerpadla — Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda 140 000 Kč max. 50 %.
  • Instalace solárního termického systému 50 000 Kč, max. 50 %.
  • Instalace akumulační nádrže k systému vytápění kotlem na pevná paliva 3. a vyšší emisní třídy 8 000 Kč, max. 50 %.
 • Opatření II. (pro bytové domy):
  • Instalace tepelného čerpadla 400 000 Kč, max. 50 %.
  • Regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů 100 000 Kč, max. 30 %.

Specifika a omezení:

 • Dotace budou poskytovány Žadatelům dle pořadníku Žádostí do vyčerpání finančních prostředků dle článku C. Programu, přičemž na pořadí Žádostí nemá vliv, zda se jedná o Projekty ukončené či nikoliv.
 • Podmínkou poskytnutí dotace je uvedení podporovaného Projektu do provozu v termínu od 1. 9. 2023 do 30. 8. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru