Přeskočit na obsah

Hl. m. Praha — Program „Financování center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022“

Účelem dotačního programu je financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením s cílem rozvíjet a zabezpečit síť služeb pro lidi s duševním onemocněním, které jsou poskytovány v souladu s Národním akčním plánem pro duševní zdraví 2020–2030.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 8. 2022 do 17. 8. 2022.

Příjemci podpory:

  • Okruh způsobilých žadatelů je předem stanoven v rámci Výzvy MZ. V rámci Programu lze financovat jen CDZ a MDT uvedené v Seznamu poskytovatelů a služeb.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem dotačního programu je financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením s cílem rozvíjet a zabezpečit síť služeb pro lidi s duševním onemocněním, které jsou poskytovány v souladu s Národním akčním plánem pro duševní zdraví 2020–2030.

Forma a výše podpory:

  • Dotace se poskytuje v souladu s Rozhodnutím komise EU č. 2012/21 ze dne 20. prosince 2011 ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby a na základě Pověření Žadatele k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.
  • Maximální výše Dotace pro Žadatele je stanovena podle určených výpočtů.

Specifika a omezení:

  • Dotaci lze čerpat na úhrady nákladů (výdajů) vzniklých od prvního dne poskytování služby do posledního dne jejího ukončení, nejdéle však na úhradu nákladů (výdajů) vzniklých od 1. 1. 2022 do 2022 včetně a uhrazených od 1. 1. 2022 do 25. 1. 2023 včetně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru