Přeskočit na obsah

HL. m. Praha — Program na podporu akcí v oblasti inovací v hlavním městě Praze

Dotace na podporu konání vzdělávacích akcí v oblasti inovací probíhajících na území hl. m. Prahy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 5. 2024od 9.00 hod. do 24. 5. 2024do 16.00 hod.

Příjemci podpory:

 • a) Právnická osoba podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. spolek, nadace či nadační fond a ústav,
 • b) církev a náboženská společnost podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
 • c) obecně prospěšná společnost podle občanského zákoníku,
 • d) obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, které mají sídlo na území České republiky,
 • e) zájmová sdružení právnických osob a profesní komory.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření I. Podpora akcí se zaměřením na popularizaci a vzdělávání v oblasti inovací.
 • Opatření II. Podpora akcí zaměřených na veletrhy, výstavy a fóra v oblasti inovací.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2024. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování.
 • Programu je 5 000 000 Kč.
 • Rozdělení peněžních prostředků mezi jednotlivá Opatření je předpokládáno v poměru:
  • Opatření I. — 3 000 000 Kč.
  • Opatření II. — 2 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného Programu podat maximálně jednu žádost na jednu akci, a to buď v Opatření I. nebo v Opatření II.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru