Přeskočit na obsah

Hl. m. Praha — Program na podporu nultých ročníků, jako přípravy na přijímací řízení ke středoškolskému vzdělávání, v rámci integrace ukrajinské mládeže ve věku 15–19 let na území hl. m. Prahy

Cílem Programu je zvýšit předpoklady pro studium na střední či vysoké škole v ČR mladých uprchlíků z Ukrajiny ve věku 15–19 let, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 16. 7. 2024 do 23. 7. 2024.

Příjemci podpory:

 • Střední školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky s působností na území hl. m. Prahy, zapsané v rejstříku škol a školských zařízení nebo rejstříku školských právnických osob.
 • O Dotaci může žádat pouze Žadatel, který má prokazatelnou předchozí činnost v oblasti Účelu Programu delší jak 1 rok.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem Programu je pořádání přípravného kurzu v minimálním rozsahu 120 hodin, který bude kopírovat český školní rok včetně svátků a prázdnin. Minimální hodinová dotace je 20 hodin týdně. (tj. např. 4 hodiny výuky denně rozdělených do pravidelných bloků). Z hlediska školského zákona se nejedná o přijetí žáka ke studiu, pouze o časově ohraničený kurz, který vypisuje a organizuje Žadatel ve svých prostorách a za svých podmínek. Z účasti v kurzu pro žáka nevyplývá žádná výhoda při přijímacím řízení u daného Žadatele.
 • Žadatel nemá ani povinnost žáka vzdělávat v dalších letech. Dotace je určena především na podporu ukrajinské mládeže ve věku 15 až 19 let tj. žáků, kteří na Ukrajině navštěvují či navštěvovali 9. — 11. třídu dle tamějšího školního systému.
 • Maximální kapacita jedné třídy by měla být max. 16 žáků, stejně jako v již osvědčených třídách dětí s OMJ.
 • Minimální kapacita k otevření třídy pak bude určena na 8 dětí – podmínka pro čerpání Dotace.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 13 000 000 Kč.
 • Dotace bude poskytnuta až do výše 100 % způsobilých nákladů (výdajů) uvedených v Žádosti. Na 1 měsíc výuky pro 1 žáka je stanovena maximální výše Dotace ve výši 6 250 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace nesmí být použita k vytváření zisku. Dotace je určena na následující způsobilé náklady:
  • a) osobní náklady pro učitele a lektory (DPP/DPČ);
  • b) úhradu nájmu a provozních nákladů prostor, ve kterých bude výuka probíhat v souladu s účelem Programu;
  • c) studijní materiály nezbytné pro výuku;
  • d) v odůvodněných případech náklady (výdaje) spojené s adaptačními aktivitami v souladu s účelem Programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru