Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Hl. m. Praha – Program podpory cestovního ruchu

shutterstock_156693107.jpg
Share Button

Dotace lze poskytnout v rámci Opatření I. na projekty významných asociačních kongresů a konferencí, anebo v rámci Opatření II. na projekty významných akcí s přínosem pro příjezdový cestovní ruch konaných na území hl. m. Prahy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat od 8. 11. 2021 do 8. 12. 2021.

Příjemci podpory:

 • Pořadatelé kongresů, které se budou konat na území hl. m. Prahy:
  • Právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb..
  • Vysoké školy.
  • Církve a náboženské společnosti.
  • Obecně prospěšné společnosti.
  • Zájmová sdružení právnických osob a profesní komory.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření I. Podpora asociačních kongresů a konferencí
 • Podpora je určena na podporu uzavřených vícedenních asociačních kongresů a konferencí realizovaných výhradně pro odborné publikum. Není určena pro výstavy, veletrhy a podobné formáty, včetně kongresů nebo konferencí, které jsou s nimi spojené, i když jsou určeny výhradně pro odborné publikum. Dotace není určena na realizaci Účelu v plně virtuální podobě, ale lze ji aplikovat na realizaci Účelu v hybridním formátu.
 • Dotace je účelově vázána na uhrazení části nákladů v souvislosti s pořádáním eventů na území hlavního města Prahy a je poskytována ve dvou kategoriích:
 • kategorie A. Podpora je určena na pořádání eventů, které mají minimálně 500 registrovaných účastníků, kteří se zúčastní prezenčně a současně stráví v Praze minimálně jednu noc.
 • kategorie B. Podpora je určena na pořádání eventů, které mají 200 – 499 registrovaných účastníků, kteří se eventu zúčastní prezenčně a současně stráví v Praze minimálně jednu noc.
 • Opatření II. Podpora akcí s celostátním nebo mezinárodním významem
 • Podpora je určena akcím, které jsou v souladu se strategickými dokumenty HMP v oblasti cestovního ruchu, Strategickým plánem HMP a Koncepcí příjezdového cestovního ruchu hl. m. Prahy, mají prokazatelný přínos pro příjezdový turismus do Prahy, mají potenciál zvýšit kvalitu turistické nabídky nebo vygenerovat návštěvnost bonitní tuzemské a zahraniční klientely. Podporu mohou získat akce, které se budou konat na území hl. m. Prahy od 1. 1. do 31. 12. 2022 s tím, že preferovány budou akce konající se mimo historické centrum nebo mimo hlavní turistickou sezónu. Historickým centrem hl. m. Prahy se pro potřeby Programu rozumí území Městské části Praha 1; hlavní turistickou sezónou se v Programu rozumí měsíce duben až září, velikonoční svátky, vánoční svátky (24. 12. – 31. 12) a Nový rok.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2022. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 20 000 000 Kč.
 • Rozdělení peněžních prostředků mezi jednotlivá opatření je předpokládáno v poměru:
  • Opatření I., kategorie A. 16 000 000 Kč,
  • Opatření I., kategorie B. a Opatření II. celkem 4 000 000 Kč.
 • Opatření I., kategorie A.: Dotace se poskytuje maximálně ve výši 400 Kč na jednoho registrovaného účastníka, který se kongresu nebo konference účastní prezenčně v místě konání, a maximálně ve výši 2 000 000 Kč na jeden kongres nebo konferenci.
 • Opatření I., kategorie B: Dotace se poskytuje maximálně ve výši 250 Kč na jednoho registrovaného účastníka kongresu nebo konference, který se kongresu nebo konference účastní prezenčně v místě konání, a maximálně ve výši 124 750 Kč na jeden kongres nebo konferenci.
 • Opatření II.: Dotace se poskytuje maximálně do výše 30 % rozpočtových nákladů (výdajů) Účelu, maximálně do výše 1 000 000 Kč na jeden Projekt.

Specifika a omezení:

 • Podmínkou pro kategorii A i pro kategorii B je, aby alespoň 30 % z celkového počtu registrovaných delegátů, kteří se eventu účastní prezenčně, bylo ubytováno v ubytovacím zařízení na území hl. m. Prahy v kategorii hotel, motel, penzion, apartmánový hotel.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>