Přeskočit na obsah

Hl. m. Praha — Program podpory cestovního ruchu

Dotace lze poskytnout v rámci Opatření I. na projekty významných asociačních kongresů a konferencí, anebo v rámci Opatření II. na projekty významných akcí s přínosem pro příjezdový cestovní ruch konaných na území hl. m. Prahy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat od 20. 11. 2023 do 11. 12. 2023.

Příjemci podpory:

 • Pořadatelé kongresů, které se budou konat na území hl. m. Prahy: 
  • Právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb..
  • Veřejnoprávní instituce (veřejná vysoká škola, akademie věd, veřejná výzkumná instituce apod.).
  • Církve a náboženské společnosti.
  • Obecně prospěšné společnosti.
  • Veřejnoprávní instituce.
  • Zájmová sdružení právnických osob a profesní komory.
  • Obchodní korporace.
  • Fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření I. Podpora asociačních kongresů a konferencí.
 • Opatření II. Podpora vícedenních akcí s celostátním nebo mezinárodním významem.
 • Opatření III. Podpora akcí vztahujících se k vybraným významným výročím roku 2024.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2024. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 21 000 000 Kč.
 • Opatření I., kategorie I.A.: Dotace se poskytuje maximálně ve výši 500 Kč na jednoho registrovaného účastníka, který se kongresu nebo konference účastní prezenčně v místě konání, a maximálně ve výši 2 000 000 Kč na jeden kongres nebo konferenci.
 • Opatření I., kategorie I.B: Dotace se poskytuje maximálně ve výši 300 Kč na jednoho registrovaného účastníka kongresu nebo konference, který se kongresu nebo konference účastní prezenčně v místě konání, a maximálně ve výši 200 000 Kč na jeden kongres nebo konferenci.
 • Opatření I., kategorie I.C: Dotace se poskytuje maximálně ve výši 200 Kč na jednoho registrovaného účastníka kongresu nebo konference, který se kongresu nebo konference účastní prezenčně v místě konání, a maximálně ve výši 200 000 Kč na jeden kongres nebo konferenci.
 • Opatření II., kategorie II.A: Dotace se poskytuje maximálně do výše 30 % rozpočtových nákladů (výdajů) Účelu, maximálně do výše 2 000 000 Kč na jeden Projekt.
 • Opatření II., kategorie II.B: Dotace se poskytuje maximálně do výše 30 % rozpočtových nákladů (výdajů) Účelu, maximálně do výše 500 000 Kč na jeden Projekt.
 • Opatření III.: Dotace se poskytuje maximálně do výše 30 % rozpočtových nákladů (výdajů) Účelu, maximálně do výše 2 000 000 Kč na jeden Projekt

Specifika a omezení:

 • O poskytnutí Dotace nebo nevyhovění Žádosti rozhodne podle zákona o hlavním městě Praze příslušný orgán HMP, a to nejpozději do 30. 6. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru