Přeskočit na obsah

Hl. m. Praha — Program podpory prostorového zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase v souvislosti se zvýšením cen energií

Dotace je určena na mimořádnou podporu prostorového zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase na území hlavního města Prahy z důvodu zvýšení cen energií oproti předcházejícímu období.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 11. 2022 do 23. 11. 2022.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. spolek, pobočný spolek, nadace či nadační fondy a ústavy, nebo obecně prospěšná společnost podle Občanského zákoníku.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace je určena na mimořádnou podporu prostorového zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase na území hlavního města Prahy z důvodu zvýšení cen energií oproti předcházejícímu období.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu je stanoven na 3 000 000 Kč.
  • HMP poskytuje Dotaci do výše 100 % způsobilých nákladů (výdajů) jednotlivého Projektu a níže uvedené maximální výše Dotace pro jednoho Žadatele v rámci Programu.
  • Minimální požadovaná částka na způsobilé náklady činí 10 000 Kč, maximální výše Dotace činí 100 000 Kč
    na jeden prostor pro činnost (klubovna, tělocvična, sportoviště, sklad, loděnice).

Specifika a omezení:

  • Dotaci je možné použít na úhradu nákladů (výdajů) vzniklých od 1. 1. 2023 do 30. 4. 2023 a uhrazených od 1. 1. 2023 do 31. 5. 2023 včetně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru