Přeskočit na obsah

HL. m. Praha — Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy – Doplňková síť – II.

Dotace se poskytuje k financování běžných výdajů, ke konkrétnímu účelu, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu s prioritami sociální politiky na území HMP.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 5. 2024 do 24. 5. 2024.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb, kteří získali oprávnění k poskytování sociálních služeb podle zákona o sociálních službách a poskytují sociální služby na území HMP nebo občanům HMP.

Typy podporovaných projektů:

 •  V rámci tohoto Programu jsou podporovány vybrané druhy sociálních služeb na zajištění těchto úkolů: 
  • a. Zajištění kapacit v návaznosti na schválený materiál Optimální síť adiktologických služeb v Praze usnesením Zastupitelstva HMP č. 38/126 ze dne 16. 6. 2022 prostřednictvím Kontaktních center 
   • § 59 Kontaktní centra — (cílová skupina: osoby se závislostí nebo závislé na návykových látkách).
  • b. Podpora sociálních služeb pro ohrožené děti a mládež, děti vyžadující vysokou intenzitu péče: 
   • § 37 Odborné sociální poradenství.
   • § 46 Denní stacionáře — (cílová skupina: děti s těžkým kombinovaným postižením, děti s mentálním postižením, kombinovaným postižením a autismem ve starším školním věku, děti ohrožené krizí duševního zdraví.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu vychází z rozpočtu HMP na rok 2024. Objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu se předpokládá ve výši 1 110,0 tis. Kč.
 • Dotace se poskytuje v souladu s Rozhodnutím komise EU č. 2012/21 ze dne 20. prosince 2011 ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby a na základě Pověření Žadatele k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.
 • Maximální výše Dotace pro Žadatele je stanovena podle daných výpočtů.

Specifika a omezení:

 • O Dotaci nemohou žádat příspěvkové organizace zřizované HMP.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru