Přeskočit na obsah

HL. m. Praha — Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy

Dotace se poskytuje k financování běžných výdajů, ke konkrétnímu účelu, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu s prioritami sociální politiky na území HMP.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 10. 2022 do 31. 10. 2022.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb, kteří získali oprávnění k poskytování sociálních služeb podle zákona o sociálních službách a poskytují sociální služby na území HMP nebo občanům HMP.

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem Programu je podpora sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb.
 • Sociální služby podle zákona o sociálních službách podporované v rámci tohoto Programu jsou: 
  • Sociální poradenství.
  • Služby sociální péče.
  • Služby sociální prevence.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2023.
 • Objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu se předpokládá minimálně ve výši loňského roku tzn. 597 500 tis. Kč.
 • Dotace se poskytuje v souladu s Rozhodnutím komise EU č. 2012/21 ze dne 20. prosince 2011 ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby a na základě Pověření Žadatele k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.
 • Maximální výše Dotace pro Žadatele je stanovena podle daných výpočtů.

Specifika a omezení:

 • O Dotaci nemohou žádat příspěvkové organizace zřizované HMP.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru