Přeskočit na obsah

HL. m. Praha — Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy

Dotace se poskytuje k financování běžných výdajů, ke konkrétnímu účelu, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu s prioritami sociální politiky na území HMP.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 10. 2022 do 30. 10. 2023 včetně.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb, kteří získali oprávnění k poskytování sociálních služeb podle zákona o sociálních službách a poskytují sociální služby na území HMP nebo občanům HMP.

Typy podporovaných projektů:

 • V rámci tohoto Programu jsou podporovány vybrané druhy sociálních služeb na zajištění těchto úkolů: 
  • a. Podpora v bydlení v návaznosti na Metodiku pro poskytovatele sociálních služeb zařazených v Doplňkové síti HMP pro úkoly podpory bydlení: 
   • terénní programy,
   • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
   • sociální rehabilitace,
   • odborné sociální poradenství.
  • b. Podpora sociálních služeb pro ohrožené děti a mládež, děti vyžadující vysokou intenzitu péče: 
   • denní stacionáře,
   • krizová pomoc,
   • sociální rehabilitace,
   • služby následné péče (cílová skupina: děti s těžkým kombinovaným postižením, děti s mentálním postižením, kombinovaným postižením a autismem ve starším školním věku, děti ohrožené krizí duševního zdraví).

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2024. Objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu se předpokládá ve výši 62 000 tis. Kč.
 • Dotace se poskytuje v souladu s Rozhodnutím komise EU č. 2012/21 ze dne 20. prosince 2011 ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby a na základě Pověření Žadatele k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.
 • Maximální výše Dotace pro Žadatele je stanovena podle daných výpočtů.

Specifika a omezení:

 • O Dotaci nemohou žádat příspěvkové organizace zřizované HMP.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru