Přeskočit na obsah

HL. m. Praha — Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2023 – Doplňková síť

Dotace na neinvestiční náklady (běžné výdaje), související s poskytováním sociálních služeb. Dotace se poskytuje na krytí nákladů (výdajů) spojených s poskytováním základních druhů a forem podporovaných sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb podle zákona o sociálních službách.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 10. 2022 do 4. 11. 2022.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb, kteří získali oprávnění k poskytování sociálních služeb podle zákona o sociálních službách a poskytují sociální služby na území HMP nebo občanům HMP.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci tohoto Programu jsou podporované sociální služby podle zákona o sociálních službách prostřednictvím vybraných druhů sociálních služeb na zajištění těchto úkolů:
  • a. Podpora jednotlivců v bydlení, individuální podpora v bytech — terénní programy, sociální rehabilitace.
  • b. Podpora v bydlení rodin s dětmi v bytové nouzi — terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství (vícenáklady, které nejsou hrazeny z projektu EU).
  • c. Podpora v bydlení v bytech Městské nájemní agentury, městských ubytovnách, hotelech/hostelech — terénní programy, sociální rehabilitace.
  • d. Podpora služeb nízkoprahového denního centra pro specifické cílové skupiny v návaznosti na priority HMP — nízkoprahová denní centra.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2023. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu odpovídá roku 2022 ve výši 53 500 tis. Kč. Pro finanční pokrytí stávajících kapacit Doplňkové sítě je s ohledem na konec projektového financování ze zdrojů EU nárokovaná částka na rozpočet roku 2023 ve výši 101 500 tis. Kč.
 • Dotace se poskytuje v souladu s Rozhodnutím komise EU č. 2012/21 ze dne 20. prosince 2011 ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby a na základě Pověření Žadatele.
 • Maximální výše Dotace pro Žadatele je určena podle stanovených výpočtů.

Specifika a omezení:

 • Podmínkou poskytnutí Dotace je, že Žadatel bude realizovat Účel ve prospěch HMP nebo pro osoby s trvalým pobytem v HMP

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru