Přeskočit na obsah

HL. m. Praha — Program podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy

Dotace na podporu aktivit vztahujících se k podpoře integrace obyvatel Ukrajiny prchajících před válkou do české společnosti a k podpoře sociální soudržnosti v kontextu rozvoje přátelského soužití ukrajinských uprchlíků a dalších obyvatel hl. m. Prahy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 4. do 3. 5. 2023 včetně.

Příjemci podpory:

 • O Dotaci mohou žádat městské části hl. m. Prahy a organizace jimi zřízené či založené (s výjimkou základních a mateřských škol), Domy dětí a mládeže zřízené hl. m. Praha a níže uvedené subjekty, které pracují v oblasti integrace cizinců nebo se věnují poskytování služeb relevantních pro podporu integrace uprchlíků z Ukrajiny do české společnosti, jsou registrovány v souladu s právním řádem České republiky a mají sídlo na území hl. m. Prahy, a to:
  • Právnická osoba.
  • Církev a náboženská společnost.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora aktivit vztahujících se k podpoře integrace obyvatel Ukrajiny prchajících před válkou do české společnosti a k podpoře sociální soudržnosti v kontextu rozvoje přátelského soužití ukrajinských uprchlíků a dalších obyvatel hl. m. Prahy. Cílovou skupinou jsou držitelé dočasné ochrany (vydané v roce 2022 a 2023), držitelé víza za účelem strpění, kteří neměli nárok na dočasnou ochranu, majoritní společnost, profesionálové věnující se aktivitám v oblasti integrace držitelů dočasné ochrany a doplňkově i další legálně na území ČR pobývající cizinci ze třetích zemí a EU.
  • a) Odborná podpora a pomoc v rámci přímé práce s klienty / uprchlíky z UA.
  • b) Volnočasové a vzdělávací aktivity.
  • c) Informovanost.
  • d) Odborná a metodická podpora.

Forma a výše podpory:

 • Projekty budou financovány z prostředků, které HMP poskytne Dětský fond OSN (UNICEF).
 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na financování Programu je 65 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na Projekt je stanovena ve výši 4 000 000 Kč.
 • Dotace se poskytuje až do výše 100 % způsobilých nákladů (výdajů) Projektu u jednotlivé Žádosti.

Specifika a omezení:

 • O poskytnutí Dotace nebo nevyhovění Žádosti rozhodne podle Zákona o hlavním městě Praze příslušný orgán HMP, a to nejpozději do 30. 6. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru