Přeskočit na obsah

Horizont 2020: Budoucí a vznikající technologie pro HPC

Dotaci na vývoj udržitelného HPC ekosystému, nových algoritmů, programovacích metodologií a dalších okruhů výpočetní techniky je možné získat v rámci priority „Excelentní věda“ programu Horizont 2020. Pro rok 2014 jsou v zaměření „Budoucí a vznikající technologie — Vysoce výkonná výpočetní technika“ (FETHPC) vypsané dvě výzvy.

Příjem žádosti:

  • Žádosti je možné podávat do 25. listopadu 2014.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba z některé z členských zemí EU (EU 28) nebo asociovaných zemí.

Typy podporovaných projektů:

  • Budoucí a vznikající technologie se tematicky dělí na dvě výzvy a každá podporuje jiný typ projektů.
  • FETHPC‑1–2014: HPC Core Technologies, Programming Environments and Algorithms for Extreme Parallelism and Extreme Data Applications: HPC core technologie a architektury, programovací metodiky, prostředí, jazyky a nástroje, API a systémové software pro budoucí systémy extrémního rozsahu a nové matematické a algoritmické přístupy.
  • FETHPC‑2–2014:HPC Ecosystem Development: koordinace strategie HPC a excelence ve vysoce výpočetních technických systémech.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem poskytovaných finančních prostředků je limitován objemem prostředků, který je na tyto účely v daném programu vyčleněn (€ 97,4 mil). Pravděpodobně však půjde o částku € 2 – 8 mil na jeden projekt.

Specifika a omezení:

  • Omezení se liší pro každou výzvu zvlášť.
  • FETHPC‑1–2014: o podporu mohou žádat nejméně tři právní subjekty z různých členských států nebo přidružených zemí. Všechny tři právní subjekty musí být navzájem nezávislé.
  • FETHPC‑2–2014: o podporu může žádat nejméně jeden právní subjekt z členského státu EU nebo přidružené země.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s., Karel Ďásek, @: karel.dasek@cyrrusadvisory.cz

Zdroj

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru