Přeskočit na obsah

Horizont 2020 Clean Sky 2

Evropská rada přijala program Clean Sky 2, jehož cílem je přispět ke zlepšení dopadu leteckých technologií na životní prostředí a zajistit globálně konkurenceschopný letecký průmysl a dodavatelské řetězce v Evropě. Clean Sky 2 se bude stavět na úspěších a přínosech programu Clean Sky tím, že učiní krok vpřed při řešení integrovaných technologií na vysoké úrovni, včetně nových konfigurací a nových integrovaných vozidel.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat do 31.3.2015.

Příjemci podpory:

  • Univerzity.
  • Výzkumné ústavy.
  • Právnické osoby a další subjekty působící v leteckém průmyslu.

Typy podporovaných projektů:

  • Zvýšení kvality letecké dopravy a snížení jejího ekologického dopadu.

Forma a výše podpory:

  • Rozpočet je stanoven na 47,960,000 €.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“8913”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru