Přeskočit na obsah

HORIZONT 2020: Evropská noc vědců

Tato výzva s názvem Evropská noc vědců si klade za cíl zvýšit povědomí o výzkumných a inovačních aktivitách, podpořit veřejné uznání výzkumných pracovníků a napomáhat mladým lidem při vstupu do vědecké kariéry. Výzva je vyhlášena v režimu Koordinačních a podpůrných akcí v rámci hlavního pilíře Vynikající věda v programu Horizont 2020.

Příjem žádostí:

  • Od 11.12.2013 do 4.3.2014 do 17:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Jakákoliv právnická osoba v členských státech EU a přidružených zemí (nebo pokud je to relevantní instituce představující partnerství na regionální, národní nebo mezinárodní úrovni).

Typy podporovaných projektů:

  • Aktivity zaměřující se na širokou veřejnost, oslovení a přilákání lidí bez ohledu na úroveň jejich vědecké činnosti, zvláštní zaměření na žáky a studenty. Aktivity lze pojmout jako vzdělávání se zábavnými aspekty, zvláště pokud jsou adresovány mladému publiku. Mohou mít různé formy např. hands-on experiments, vědecké výstavy, simulace, debaty, hry, soutěže, kvízy, apod.

Formy a výše podpory:

  • Celková alokace zdrojů činí 8 mil. EUR.

Specifikace a omezení:

  • Výzva je vyhlášena v režimu koordinačních a podpůrných akcí.
  • Účastníci v této výzvě nemusí vytvářet mezinárodní konsorcium.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“8913”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru