Přeskočit na obsah

HORIZONT 2020 — „Modrý růst“ – Uvolnění potenciálu moří a oceánů — H2020-BG-2015–1

Dotace z této výzvy jsou určeny na ochranu moří a oceánů v rámci Iniciativy společného plánování. Efektivnějším využitím investic a zdrojů členských států by měla Iniciativa společného plánování oceánů přispět k řešení společenských výzev týkajících se moří a oceánů a posílit evropský mořský výzkum.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat od 25.7.2014 do 11.6.2015 do 17:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Subjekty z členských států EU a přidružených území.

Typy podporovaných projektů:

  • V rámci této výzvy budou podpořeny projekty z oblasti: Koordinační akce na podporu implementace Iniciativy společného plánování se zaměřením na „Zdravá a produktivní moře a oceány“, např.: 
    • Zefektivnění nadnárodních evropských výzkumných sítí a součinností mezi národními a evropskými výzkumnými programy a investicemi členských států, které se týkají zdraví a produktivity moří a oceánů.
    • Pokrok na cestě k vytvoření evropského výzkumného prostoru pro oblast mořského výzkumu.
  • Návrhy projektů by měly zakládat a sjednocovat operační síť subjektů, které financují mořský a námořní výzkum, a dalších klíčových hráčů v Evropě s cílem zajistit podporu národních výzkumných agentur a akcí prováděných v rámci jiných iniciativ. Návrhy by také měly zahrnovat mobilitu a vyškolení výzkumných pracovníků.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace činí 2,000,000 EUR.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“8913”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru