Přeskočit na obsah

HORIZONT 2020 — „Modrý růst“ – Uvolnění potenciálu moří a oceánů — H2020-BG-2015–2

Výzva s názvem „Modrý růst“ se zaměřuje především na nákladově efektivní řešení v ochraně křehkých ekosystémů a biologické rozmanitosti v severním Atlantiku. Tohoto cíle má být dosaženo posílením vědomostí a povědomí, zlepšením inovací a prediktivních schopností a rozvojem plánů adaptivního řízení pro udržitelné využívání mořských zdrojů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 25.7.2014 do 3.2.2015 do 17:00 hod.
 • Hodnocení projektů je dvoukolové. Pro projekty, které postoupí do druhého kola, je termín do 11.6.2015 17:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Subjekty z členských států EU a přidružených území.

Typy podporovaných projektů:

 • Zlepšení zachování a udržitelného využívání mořských ekosystémů Atlantiku: 
  • Zlepšení řízení a zachování zdrojů, otevírání jejich potenciálu pro udržitelnou produkci.
  • Zlepšení spolupráce mezi členskými státy EU s ohledem na výzkum atlantského ekosystému.
  • Implementace integrované námořní politiky EU a mezinárodních dohod.
 • Předpovídání a odhady dopadů klimatických změn na rybolov a akvakulturu: 
  • Podpora řízení rybolovu a rozvoje akvakultury pomocí snížení rizika a optimalizací vědeckých doporučení.
  • Umožnit předvídání, přípravu a adaptaci na různé scénáře v souvislosti se změnou klimatu při minimalizování ekonomických ztrát a sociálních důsledků.
  • Identifikace a využití příležitostí, které mohou nastat při klimatické změně.
 • Reakční kapacity v souvislosti s ropnými skvrnami a znečištěním moří: 
  • Rozvoj schopnosti optimálně reagovat na významné znečištění moří.
  • Zmírnění negativních dopadů znečištění moří.
  • Zlepšení integrace mezi vědeckou komunitou a příslušnými vládními orgány.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 36,000,000 EUR.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“8913”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru