Přeskočit na obsah

HORIZONT 2020 — Nové formy inovací

Dotace na inovační programy pro otevřené inovace a vědu. V programu H2020 bude vytvořen jediný nástroj na podporu všech inovačních MSP, které mají silnou ambici rozvíjet se, růst a působit nadnárodně. Podpora bude zahrnovat všechny druhy inovací a všechny stupně jejich zavádění. O příspěvek budou moci žádat pouze MSP, které však budou moci podle potřeby spolupracovat s dalšími partnery včetně subkontrahování výzkumných prací. V porovnání s předchozími RP dochází k významné změně, jelikož projekt může být řešen pouze jedním řešitelem. Princip volné volby řešených témat (botom-up) bude zachován.

Příjem žádostí:

  • Od 12.11.2013 do 31.3. 2015.

Příjemci podpory:

  • Fyzické a právnické osoby z členských zemí EU nebo asociovaných zemí, mezinárodní evropské zájmové organizace, fyzické a právnické osoby ze zemí mezinárodní partnerské  spolupráce (ICPC-INCO), za splnění specifických podmínek také mezinárodní organizace a účastníci ze třetích zemí.

Typy podporovaných projektů:

  • Inovační programy pro otevřené inovace a vědu.

Forma a výše podpory:

  • 13 670 000 Eur.

Doplňující informace:

  • Podívejte se také na článek k této výzvě Nové formy inovací, který zjednodušeně informuje o dotačních možnostech.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“8913”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru