Přeskočit na obsah

Horizont 2020: Odolnost vůči katastrofám: Ochrana a zajištění společnosti, včetně přizpůsobení se změně klimatu

O dotaci na zlepšení metod prognózy a řízení katastrof souvisejícími se změnou počasí a klimatu, dosažení větší odolnosti proti přírodním i lidským hrozbám a další aktivity, je možné žádat v rámci programu Horizont 2020. Program DRS zahrnuje výzvy v několika kategoriích: Krizové řízení, Katastrofy a klimatické změny, Ochrana kritických infrastruktur, Komunikační technologie a interoperabilita a Sociální a etické otázky.

Příjem žádosti:

 • Žádosti je možné podávat do 27. 8. 2015, 17:00.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Krizový management — téma 1: Potenciál současných a nových opatření a technologií, které reagují na extrémní výkyvy počasí a klimatické jevy, technické zaměření.
 • Krizový management — téma 3: Demonstrace činnosti při rozsáhlých katastrofách a krizový management a odolnost vnějších prostředků EU vůči hlavním identifikovaným hrozbám nebo příčinám krize.
 • Krizový management — téma 6: Řešení standardizace příležitostí na podporu zvyšování odolnosti vůči katastrofám.
 • Odolnost vůči katastrofám a změna klimatu — téma 1: Věda a inovace pro přizpůsobení se změně klimatu: od posouzení nákladů, rizik a příležitostí k demonstrování možností a postupů.
 • Odolnost vůči katastrofám a změna klimatu — téma 2: Přírodní hazard: směrem ke snížení rizik pomocí plánů vědy a inovací na vnitrostátní a evropské úrovni.
 • Odolnost vůči katastrofám a změna klimatu — téma 3: Zmírnění dopadu změn klimatu a přírodního hazardu na kulturní památky, struktury a artefakty kulturního dědictví.
 • Ochrana kritické infrastruktury — téma 1: Ochrana krizové infrastruktury “inteligentními sítěmi” a odolnost “inteligentních měřičů” vůči hrozbám.
 • Ochrana kritické infrastruktury — téma 2: Demonstrování aktivity nástrojů pro přizpůsobování stavebních a infrastrukturních standardů a konstrukční metodiky ve zranitelných lokalitách ohrožených přírodní nebo člověkem zapříčiněnou katastrofou.
 • Ochrana kritické infrastruktury — téma 3: Ukazatel odolnosti krizové infrastruktury — analýza a vývoj metod pro vyhodnocování odolnosti.
 • Ochrana kritické infrastruktury — téma 4: Ochrana potenciálně nebezpečných a citlivých míst/oblastí s ohledem na multi-sektorovou závislost.
 • Komunikační technologie a interoperabilita — téma 1: interoperabilní nová generace širokopásmového rádiového komunikačního systému pro zajištění veřejné bezpečnosti.
 • Etický/společenský rozměr — téma 3: Dopad změny klimatu ve třetích zemích na bezpečnost Evropy.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše nabízené dotace je 82 milionů EUR. Výše udělovaných prostředků se liší v závislosti na typu projektu.

Specifika a omezení:

 • O dotaci mohou žádat nejméně tři právnické subjekty najednou. Každý ze subjektů musí být zřízen v jiném členském nebo přidruženém státě. Všechny tři entity by měly být na sobě nezávislé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru