Přeskočit na obsah

HORIZONT 2020: Podpora jaderných systémů a jejich bezpečnosti

Dotace jsou určeny na výzkum a inovaci jaderných systémů, na jejich bezpečný provoz, navrhování nových vylepšených zařízení, na řešení problému nakládání s radioaktivním odpadem, na zlepšení jaderné ochrany, na podporu spolupráce se společností a na vzdělávání v jaderné oblasti. Cílem těchto dotací je ochrana lidí a životního prostředí před potenciálními škodlivými účinky ionizujícího záření.

Příjem žádostí:

  • Do 17. 9. 2014 do 17:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Výzkumní pracovníci na univerzitách, ve výzkumných ústavech nebo v průmyslových firmách, podniky, firmy, nevládní a neziskové organizace, občanské sdružení a asociace sdružující zájmové skupiny v různých oblastech výzkumu a průmyslu.

Typy podporovaných projektů:

  • Bezpečný provoz jaderných systémů.
  • Projekty přispívající k rozvoji řešení problému nakládání s koncových radioaktivním odpadem.
  • Jaderná ochrana.
  • Rozvoj kompetencí v jaderné oblasti.
  • Socio-ekonomické otázky jaderných systémů.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace vyčleněná pro výzvu je 85 870 000 EUR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“8913”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru