Přeskočit na obsah

HORIZONT 2020 — Posílení inovační kapacity malých a středních podniků poskytováním lepší podpory inovací

Současný výzkum otevřených inovací nevzal v úvahu šíři a kreativitu malých a středních podniků (MSP), co se týče navrhování a zavádění strategií otevřených inovací. Otevřené inovace totiž v MSP mohou změnit celou strategickou orientaci společnosti a vyžadují pak komplexní revizi firemní strategie. Pokud jsou ale otevřené inovace používány správně, mohou MSP přinést zásadní výhody (v oblasti transferu technologií, navýšení kapitálu, optimalizace zdrojů apod.).

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 25. 7. 2014 do 29. 4. 2015 do 17:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Subjekty z členských států EU a přidružených území.

Typy podporovaných projektů:

 • Profesionalizace řízení otevřených inovací v malých a středních podnicích: 
  • Sběr a analýza informací a dat o využití otevřených inovací v MSP s přihlédnutím k rozdílné situaci v jednotlivých členských státech a ke specifickým tržním segmentům.
  • Celoevropské šíření zpráv o úspěších MSP využívající otevřené inovace.
  • Rozvoj praktických řídících nástrojů na podporu a vysvětlení zjištěných případových studií.
  • Vývoj a testování indikátorů otevřených inovací na podporu nástrojů řízení v MSP.

 Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 1,700,000 EUR.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“8913”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru