Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

HORIZONT 2020: Prosazování genderové rovnosti v oblasti výzkumu a inovací

shutterstock_151292180.jpg
Share Button

V rámci HORIZONTU 2020 byla vydána výzva Prosazování genderové rovnosti v oblasti výzkumu a inovací, prostřednictvím které by mělo v EU dojít k eliminaci nerovností v postavení mužů a žen ve všech činnostech, včetně oblasti výzkumu a inovací. Výsledkem předložených projektů by mělo být větší zapojení žen do výzkumu, zlepšení jejich postavení a kariér a dosažení genderové rovnosti v rozhodovacím procesu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat do 16. 9. 2015 do 17:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Téma 1: Hodnocení iniciativ na podporu rovnosti žen a mužů ve výzkumu a výzkumných organizacích
  • Návrhy by měly rozvíjet koncepty a metodiky pro hodnocení iniciativ genderové rovnosti, a tím poskytnout adekvátní analýzu toho, jak jsou tyto otázky adresovány v oblasti vědy a politiky. Návrhy by měly také hodnotit nakolik tyto iniciativy přispívají k dosažení tří hlavních cílů: rovné účasti a postupu na vědecké kariéře, zastoupení žen a mužů v rozhodovacích procesech a začlenění genderového hlediska do programu výzkumu.
 • Téma 2: Podpora výzkumných organizací v implementování Plánů genderové rovnosti.
  • Tato výzva má za cíl podporu organizací provádějících či financujících výzkumné aktivity, aby docházelo k systematickým změnám v jejich organizaci prostřednictvím implementace „Plánů genderové rovnosti“.
  • Díky implementaci těchto plánů by mělo dojít ke zvýšení počtu žen ve výzkumu a ke zlepšení jejich profesního růstu a mobility.

Formy a výše podpory:

 • Celková alokace zdrojů činí 9 000 000 EUR.
 • Částka určená na jednotlivá témata:
  • Téma 1: 2 000 000 EUR,
  • Téma 2: 1,5 – 2 300 000 EUR,

Specifikace a omezení:

 • O dotaci mohou žádat nejméně tři právní subjekty. Každý z těchto tří subjektů musí mít sídlo v jiném členském státě nebo přidružené zemi. Všechny tři právní subjekty musí být vzájemně nezávislé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>