Přeskočit na obsah

Horizont 2020: Rychlý krok k pilotním inovacím

O dotaci na podporu uvádění inovativních produktů na trh lze žádat v rámci Horizontu 2020. Program Rychlý krok k pilotním inovacím poskytuje rozšířené možnosti financování prostřednictvím otevřeného systému péče o nápady v celé Evropě.

Příjem žádosti:

  • Žádosti je možné podávat do 1. 12. 2015, 17:00.

Příjemci podpory:

  •  Právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

  • Nové vyspělé technologie, koncepce, postupy a obchodní modely, které potřebují realizovat poslední krok vývoje, dostat se na trh a dosáhnout širšího využití.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace dosahuje 100 milionů EUR. Maximální výše podpory na jeden projekt je 3 miliony EUR.

Specifika a omezení:

  • Projekty mohou podávat konsorcia minimálně 3 – 5 právnických subjektů. Každá z entit musí mít sídlo v jiném členském nebo přidruženém státě. Všechny právní subjekty musí být vzájemně nezávislé.
  • Konsorcia musí zahrnovat účastníky z průmyslu, univerzit, výzkumných a technologických organizací a dalších subjektů v oblasti inovací.
  • Konsorcium musí dokázat, že technologie nebo dotčené technologie jsou alespoň na úrovni Technologické připravenosti (TRL) [1] 6.
  • Návrhy musí obsahovat business plán s jasným tržním potenciálem, obchodní příležitosti pro účastníky, opatření, která mají zvýšit pravděpodobnost případného komerčního využití a věrohodnou strategii komercionalizace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru