Přeskočit na obsah

HORIZONT 2020 — Výzva k předkládání návrhů na identifikaci a zavádění nových způsobů zdůraznění práce financované Evropskou radou pro výzkum a oslovení širší veřejnosti — koordinační a podpůrné akce

Evropská rada pro výzkum chce prostřednictvím této výzvy podpořit sérii komunikačních opatření na podporu a zvyšování povědomí o projektech financovaných Evropskou radou pro výzkum napříč celou Evropou a oslovit co nejširší veřejnost, tzn. vědce, studenty, média, politiky, podnikatele i obecnou veřejnost. Tyto akce by měly přesahovat klasické vědecké konference a měly by se vyznačovat novým a tvůrčím přístupem.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 16.9.2014 do 16.12.2014 do 17:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Subjekty z členských států EU a přidružených území.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora nových způsobů, jak zdůraznit práci financovanou Evropskou radou pro výzkum a jak oslovit širší veřejnost, tj.: 
  • Šíření nových vědeckých myšlenek.
  • Oslovit velmi širokou veřejnost (jak odborníky, tak laiky) a získat nové publikum na evropské i regionální úrovni.
  • Pořádání častých a pravidelných akcí po celou dobu trvání kampaně.
  • Zajištění viditelnosti projektu napříč Evropou (zahrnutí různých zemí a jazyků).
  • Zajištění dalšího rozšiřování a pokračování akce prostřednictvím audiovizuálních a webových aktivit a aktivit na sociálních sítích.
  • Populární vědecké aktivity spojené s festivaly vědy, středisky nebo muzei, které jsou považovány za úspěšné platformy popularizace a šíření vědy mezi laiky.
  • Spolupráce se stávajícími sítěmi univerzit, vědeckých společností a akademiemi věd na zřízení on-line přednášek Evropské rady pro výzkum.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 1,600,000 EUR.

Specifika a omezení:

 • Lze předložit maximálně dva návrhy.
 • Maximální délka trvání projektu bude 48 měsíců.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“8913”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru